Gå til innhold

Våre produksjonssteder

Nortura har små og store produksjonsanlegg over hele landet - fra Karasjok i nord til Egersund i sør. 
Slakting, skjæring, videreforedling og pakking av kjøtt for distribusjon, samt pakking og foredling av egg er kjernevirksomheten vår. Felles for produksjonsstedene er gode rutiner for å sikre dyrevelferd og mattrygghet - samt gode arbeidsforhold for de ansatte. 

Nord

Midt

Vest

Sør-vest

Øst