Gå til innhold

Etiske retningslinjer

Norturas etiske retningslinjer beskriver våre normer og standarder for adferd på tvers av Nortura konsern.

Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Norturakonsernet og alle enkeltpersoner som arbeider i Norturakonsernet, uavhengig av sted. De gjelder ansatte på alle nivå, styremedlemmer, innleid personell og andre som handler på vegne av eller representerer selskaper i konsernet.

Retningslinjene bygger på våre verdier og prinsipper for selskapsledelse, og gir alle våre ansatte og våre interessenter en klar oppfatning av hva vi står for og hvordan vi driver vår virksomhet.