Gå til innhold

Forbruker- henvendelser

Her kan du kontakte oss enten for klager eller om du har noe annet på hjertet

Klage
Har du fått et produkt du er misfornøyd med? Fortell oss om det, så tar vi kontakt så fort vi kan.

Om deg:
For at vi skal kunne gi deg en rask tilbakemelding på henvendelsen, trenger vi å vite hvem du er og hvordan vi kan få tak i deg!

*
*
*
*
*

Har du en tanke eller idé du ønsker å dele med oss? Et tips om hvordan vi kan bli bedre i arbeidet vi gjør? Vi hører svært gjerne fra deg!

Om deg:

For at vi skal kunne gi deg en rask tilbakemelding på henvendelsen, trenger vi å vite hvem du er og hvordan vi kan få tak i deg!


*
*
*
*

Tilsetningsstoffer er nødvendig for å sikre kvaliteten på bearbeidede produkter. De brukes først og fremst for å sikre holdbarheten, noe som er viktig for å unngå vekst av sykdomsfremkallende bakterier. Vi bruker også tilsetningsstoffer for farge, konsistens og smak for å kunne tilby produkter med som både ser, smaker og kjennes gode ut. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, og søker å holde oss på et minimum av tilsetningsstoffer. Vi forholder oss til enhver tid til myndighetenes grenser og anbefalinger. I tillegg følger vi nøye med på forskning og gjør fortløpende vurderinger på om noen bør erstattes eller fjernes. Eksempelvis har vi faset ut karragenan (E 407) fra alle våre produkter nå, av et føre-var-prinsipp. Norge har for øvrig et strengt regelverk rundt tilsetningsstoffer, og vi har kun lov til å bruke de som er godkjente og vurdert som trygge. En E foran nummeret betyr at stoffet er vurdert av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og godkjent av EU-Kommisjonen for bruk som tilsetningsstoff i EU/EØS. Forskriften sier at vi ikke har lov til å bruke ekstrakter/aromaer/andre ingredienser som har egenskaper som tilsetningsstoff hvis de ikke er definert i forskriften, noe som gjør det utfordrende å ikke bruke E-stoffer.

Her er en status på vårt arbeid med utfasing av karragenan. Nortura besluttet allerede på nyåret 2021 at vi skulle ta karragenan ut fra de Gilde og Prior-produktene som inneholdt dette. Vi startet et omfattende prosjekt på dette og lyktes blant annet med å fjerne karragenan fra alle våre posteier innen sommeren 2021. For noen av våre produkter har utfasingen vært mer utfordrende, men i høst ser det ut som at karragenan vil være helt ute av vår produksjon. Selv om karragenan fortsatt er et lovlig tilsetningsstoff, mener vi at det ligger nok forskning til grunn for å være føre var ved dette tilfellet. Frem til mer forskning foreligger ønsker vi å være på den sikre siden. Vi jobber forøvrig kontinuerlig med produktutvikling, og vi har igangsatt et større prosjekt for å se på bruken av tilsetningsstoffer. Her vil vi gjøre grundige vurderinger på om noe bør fases ut eller erstattes. OBS! For å bruke opp gammel emballasje så kan noen av produktene våre være merket med karragenan ut året, selv om tilsetningsstoffet er fjernet fra produkt.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med butikken i ditt nærmiljø, for å høre om de kan bestille det inn. Du kan også ta direkte kontakt med butikk-kjedene for å etterspørre produktet.

Produkter merket med betegnelsen «siste forbruksdag» skal spises innen datoen som er angitt på pakken. Slik merking er obligatorisk for alle typer produkter som kan bli lett bedervet etter utløp av holdbarhetsdatoen og utgjøre en helserisiko. Produkter som ikke er lett-bedervelige er merket med betegnelsen «best før». Ved slik merking vil produktene kunne tape kvalitet når «best-før» datoen er overskredet og vi kan ikke garantere for våre produkter. Produkter i «best før» kategorien er i utgangspunktet ikke farlig å spise , så lenge de lukter og smaker som det skal. Vi anbefaler derfor at man må avgjøre dette selv om man ønsker å spise produktet ved å smake eller lukte på det. Hvis du er usikker kan du også steke en bit, og smake på denne.

Når du er gravid skal du ifølge myndighetene unngå å spise spekemat på grunn av toxoplasma og listeria. Dette vil si spekepølser og spekemat (inkludert salami). Alle våre andre påleggsprodukter er varmebehandlet. De er kokt og har kjernetemperatur på 72-73 grader. Sykdomsfremkallende bakterier overlever ikke en slik varmebehandling. Det er derfor trygt å spise vårt pålegg når du er gravid. Dette gjelder ikke Roastbiff-pålegg som kokes og har kjernetemperatur på 58 grader, derfor bør ikke gravide spise dette produktet. Du kan lese mer om alle kostrådene som gjelder kjøtt, i tillegg til alle generelle kostråd for gravide, på matportalen.no.

Les mer på Gilde sine sider

Etter råd fra Mattilsynet skriver vi “Må gjennomvarmes før servering” på alle produkter som ikke er spiseklare, men som kan forveksles som spiseklar av forbrukeren. Grunnen til at disse produktene må oppvarmes er for å unngå risiko for bakterien Listeria monocytogenes. Dette er en bakterie som finnes i de fleste miljøer. For de aller fleste av oss er det ingen fare å få i oss denne bakterien, men disse bakteriene kan utgjøre en risiko for noen spesifikke grupper: gravide og alvorlig syke personer (f.eks personer som går på cellegift) Uansett mener vi at disse produktene vil være bedre å spise dersom de varmes, så vår anbefaling er å følge tilberedningsanvisningen.

Mattilsynet har definert hva som er relevante allergener i matvarer i "Forskrift for merking av næringsmidler" og Nortura deklarerer alle sine produkter i henhold til denne. I tillegg til å oppfylle forskriftskravet har vi også konsultert Norges Astma- og Allergiforbund om det er andre ingredienser som kan være viktige for allergikere, og vi har etter deres råd begynt å deklarere bruk av paprika, chili, cayenne, løk og hvitløk. Det vil alltid stå i innholdsdeklarasjonen dersom produktet inneholder paprika, chili, cayenne, løk og hvitløk.

Resultatet av røykaroma og røkt med bøkeflis er det samme. Dersom vi bruker bøkeflis, er vi avhengig av varme for å få flis til å brenne for å avgi røyk. Da benyttes denne røyken direkte på produktet. Røykaroma/flytende røyk er produsert på samme måte som røyk fra bøkeflis, men her tas røyken over i en vannfase der røyken løses opp i vann. Dette gjør at en del tjære og andre helsemessige uønskede komponenter fjernes. Denne flytende røyken tilføres da produktet, enten ved hjelp av dyser som lager små aerosoler (tilsvarende røyk) eller ved å dusje produktet med den flytende røkten. Dette gjør at ikke noe røyk går til spille. I følge forskrifter på dette må vi bruke betegnelsen røykaroma. Røykaroma er kondensert flytende røyk som er produsert fra bøkeflis, som er det vi bruker i våre produkter.

Vi anbefaler å tine kjøttet i kjøleskapet for å unngå at unødvendig kjøttsaft siver ut ved opptining. Du bør beregne ti timers tining pr. kg kjøtt i kjøleskap. Hvis du har dårlig tid anbefaler vi å legge kjøttet i en tett plastpose i kaldt vann, eventuelt bruke tiningsprogram i mikrobølgeovn. Rask opptining vil alltid redusere kvaliteten på kjøttet.