Gå til innhold

Finansiell informasjon

Nortura legger vekt på en åpen kommunikasjon

Eiere, långivere og finansmarkedet skal mottas tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere konsernets finansielle stilling og utvikling på et objektivt grunnlag.

Nortura presenterer resultater hvert terital, du finner tertialrapporten og annen informasjon på disse sidene.

Siste resultat-fremleggelse

Finansiell kalender
14.02.24 Årsrapport 2023
19.06.24 1. tertial 2024
16.10.24 2. tertial 2024

Nøkkeltall

Ansatte kontor Foto Pål Engh

Ønsker du å se alle våre nøkkeltall finner du de i vår årsmelding:

Les mer...

Låneprogram

Nortura SA har et obligasjons- og sertifikatprogram med en ramme på 4,25 mrd.

ISIN Type lån Forfallsdato
ISIN NO0010709686 225 mill.kr Senior usikret obligasjonslån fast rente 29/04/2024
ISIN NO0010886716 700 mill.kr Senior usikret obligasjonslån med flytende rente 02/07/2025
ISIN NO0010886724 150 mill.kr Senior usikret obligasjonslån med flytende rente 02/07/2027
ISIN NO0010886740 350 mill.kr Senior usikret obligasjonslån med fast rente 02/07/2027
ISIN NO0011136624 500 mill.kr Senior usikret obligasjonslån med flytende rente 04/11/2026
ISIN NO0012513581 500 mill.kr Senior usikret obligasjonslån med flytende rente 04/05/2028
ISIN NO0013081943 500 mill. kr Senior usikret obligasjonslån med flytende rente 08/01/2029
ISIN NO0012519737 750 mill.kr Subordinert hybrid obligasjonslån med flytende rente 13/05/2047

Se oversikt over våre lån på Oslo Børs her.

Les mer...
Henrik Frisell Foto Erik Burås
Henrik Frisell
Konserndirektør - Økonomi, finans, IT og vekst
henrik.frisell@nortura.no
Kristian Sævik Foto Erik Burås
Kristian Sævik
Finansdirektør - Finans- og obligasjonsmarkedet
kristian.savik@nortura.no