Gå til innhold

Om oss

Vi jobber i lag - for å skape gode liv og en enda bedre morgendag

Nortura er bondens eget selskap og et samvirke som eies av omlag 16 000 norske bønder. Vi har som formål å legge til rette for landbruk i hele Norge, slik at det produseres egg og kjøtt i alle landsdeler. Som bonden selv er vi opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget og på naturens premisser.

Verdier nettside

Nortura er en stor industriaktør med over 30 produksjonsenheter og omlag 4 500 ansatte i konsernet. Anleggene våre tar imot 260 000 tonn med kjøtt og egg hvert eneste år. De største varegruppene er egg, kalkun, kylling, svin, storfe og småfe som sau og geit.

De fleste kjenner oss gjennom Gilde og Prior, som er de største og mest kjente merkevarer våre. Vi er leverandør til dagligvaremarkedet og maten vi produserer er tilstede i alle norske dagligvarekjeder. I tillegg er vi leverandør til hoteller, restauranter, storkjøkken, kiosker og bensinstasjoner - og leverandør av råvarer til annen kjøttindustri.

Vi eier en rekke datterselskaper som spesialiserer seg i å videreforedle restråstoffer som er til overs fra vår primære produksjon. Det som ikke egner seg til menneskemat går inn i vår sirkulære foredlingsøkonomi og blir blant annet til dyrefor, legemidler, høy-verdi proteintilskudd og bio-energi​​​​​.

Nortura omsetter årlig for om lag 30 milliarder kroner.

Nortura lea okta Norgga stuorámus biebmobuvttadeddjiin

Norturabønder

Les om Nortura på samisk her