Gå til innhold

Kan norske blåskjell erstatte soya i kyllingfôr?

Foto: Shutterstock

Norsk hav- og landbruksnæring går sammen om å etablere en helt ny proteinråvare basert på blåskjell. Nå tildeles forskningsprosjektet, BlueMusselFeed, nærmere 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd. Kylling fra Prior blir de første som får smake det nye, helnorske fôret.

Shutterstock 430127872 1

Nortura deltar i flere spennende forskningsprosjekter der målet er å utvikle et mer bærekraftig kraftfôr. Sist ut er prosjektet BlueMusselFeed, som ledes av Fiskå Mølle. Nortura er med som partner.

- Selvforsyningsgraden for mat i Norge er for lav. Regner man med behovet for import av kraftfôrråvarer, er vi selvforsynt med ca. en tredjedel av det vi forbruker av mat i Norge. Derfor går Nortura inn for å øke norskandelen i fôret vårt opp mot 100 prosent innen 2030, sier leder for bærekraft i Nortura, Cecilie A. Hultmann, og legger til;

- Forskning som dette er helt avgjørende for at vi skal nå vårt mål. I dag er vi avhengig av import av soya og andre plantebaserte proteinråvarer, men ved å øke norskandelen i fôret kan vi redusere vårt klimaavtrykk og samtidig øke landets selvforsyning og matsikkerhet.

Samarbeid på tvers gir uttelling

Hilde Faaland Schøyen er fagsjef i Fiskå Mølle og leder prosjektet som nå samler flere store aktører fra norsk hav- og landbruksnæring.

- Grønn omstilling krever samarbeid på tvers av sektorer. Sammen skal vi utvikle beste prosesseringsteknologi for blåskjell, for å få frem et kvalitetsprotein som egner seg til våre husdyr, både på land og i vann.

Det nye blåskjellproteinet kan erstatte protein fra både soya, maisgluten og fisk. I første omgang skal dette brukes i kyllingfôr, og kylling fra Prior blir de første til å teste det nye fôret.

- Slaktekylling skal vise anvendeligheten og verdien i norsk matproduksjon. Slik lager vi et marked, som skal sikre suksess i oppbygningen av en ny råvareproduksjon i Norge, sier Schøyen.

Uutnyttet potensiale

Blåskjell trives godt langs norskekysten, og har den unike funksjonen at den renser vannet for blant annet karbon, nitrogen, kalsium og fosfor. Ifølge Schøyen har Norge mulighet til å samle store mengder næringsstoffer ved hjelp av denne organismen.

- Havet mottar mer næringsstoffer enn vi henter ut i form av dagens fiske og aktivitet. Menneskelig aktivitet medfører næringsavrenning fra land og økt karbonmengde i lufta. Opptak av blåskjell til land og bruk i kraftfor, bringer disse næringsstoffene tilbake i kretsløpet.

Samtidig er næringsinnholdet i blåskjell av høy biologisk verdi.

- Blåskjellkroppen er proteinrik og har et godt innhold av essensielle aminosyrer, og fordøyeligheten er høy. Kombinasjonen av innhold og tilgjengelighet betyr at proteinet har høy biologisk verdi som fôr og mat, forteller Schøyen, og legger til;

- Blåskjell inneholder noe fett også, avhengig av tid på året og utviklingstrinn i skjellet. Det er høyt innhold av sunt, flerumetta fett.

Ikke bare blåskjellmuskelen, men også skjellene kan brukes i kraftfôr til husdyr. Skallene består av kalsiumkarbonat, som har samme kjemi som kalkstein, som brukes som kalsiumkilde i kraftfôr i dag. Skjell inneholder sirkulært karbon, i motsetning til kalkstein, som er fossilt.

Lovende forsøk i Danmark og Sverige

Schøyen forventer positive resultater på både appetitt, tilvekst, fôrutnytting og kjøttkvalitet hos kyllingene som skal teste det nye fôret. Dette gjenstår å bekrefte, men lignende forsøk på andre husdyr har gitt gode resultater i våre naboland.

- Forsøk med gris i Danmark har vist at blåskjellprotein er like bra eller bedre, enn fiskemel, og forsøk med verpehøner i Sverige har vist at hønene yter like godt eller bedre, når soya og fiskemel erstattes med blåskjellprotein, forteller hun.

Fakta om prosjektet

BlueMusselFeed er et samarbeidsprosjekt mellom Fiskå Mølle, Ocean Forest (eid av Lerøy Seafood og Bellona), Eide Fjordbruk, Norforsk, Animalia, Land møter hav, NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, NCE Blue Legasea, Biotech North og Nortura.

BlueMusselFeed har et totalbudsjett på 24,7 millioner. Norges Forskningsråd støtter med 11,7 millioner, mens industripartnerne finansierer 13 millioner selv.

Fakta om blåskjell som fôrråvare

  • Blåskjell kan høstes hvert år.
  • Blåskjell kan erstatte fiskemel, maisgluten og soya - fôrråvarer som importeres i dag.
  • Behovet i Norge er ca. 42.000 tonn proteinråvare til gris og fjørfe. Det betyr at det må dyrkes over 800.000 tonn blåskjell for å produsere tilsvarende mengde med blåskjell

Les mer om Norturas arbeid med fôr på våre nettsider: https://www.nortura.no/for

Marthine Petersen Foto Erik Burås
Marthine Haugen Petersen
Senior kommunikasjonsrådgiver
marthine.petersen@nortura.no 905 03 021