Gå til innhold

Det beste av to (norske) verdener

I mer enn åtte år har Foods of Norway (FoN) forsket på effekten av tare i dyrefôr. De første resultatene viser god effekt på smak og kvalitet.

Tare f r til storfe no028315 Foto Benjamin Fjerdingstad

Positive resultat på forskning av tare i dyrefôr

De første resultatene fra prosjektet ble presentert i oktober 2023 og er utelukkende positive. De største effektene ser man på kvaliteten på kjøttet som ble mørere og fikk en friskere rød farge. I tillegg fikk kjøttet bedre holdbarhet, redusert vanntap, og et høyere nivå av antioksidanter, selen og jod som finnes naturlig i taren. Disse effektene ble tydeligere i lammekjøttet enn i storfekjøttet. I tillegg så viste en forbrukertest at lammekjøttet fikk en mer salt- og kryddersmak som opplevdes som positiv og bedre hos testpanelet. Lammekjøttet fikk også et høyere næringsinnhold gjennom høyere verdier av jod og selen. I tillegg inneholder taren en rekke bioaktive stoffer som virker positivt på helsen til dyrene og det virket og som om de likte smaken siden de spiste godt av fôret.

«Det er ikke så mange som vet at man før i tiden ofte brukte tang og tare i fôr i uår for å spe på til dyrene. Det er her fra mye av tangen har fått sitt navn.» sier Margareth Øverland engasjert.

Hun er senterdirektør på Foods of Norway som er en del av NMBU. Hun forsker på metoder og teknologi som gjør at man kan øke bruken av tare i dyrefôr både til gårdsdyr og fisk.

Storfe no028330 Foto Benjamin Fjerdingstad
Tare f r til storfe no028312 Foto Benjamin Fjerdingstad

Storfe og småfe gir unike muligheter

Siden senteret startet i 2015 har Øverland ledet et prosjekt som har prøvd ut tare i dyrefôr til flere dyrearter fra gårdsdyr til fisk. I oktober 2023 ble de første resultatene for lam og storfe publisert.

«Taren er lettere for storfe og småfe å spise ubehandlet på grunn av vomfermenteringen, og gir oss derfor unike muligheter til å servere fôret uten noe prosessering i forkant.» fortsetter Øverland.

Taren fra forsøket med lam ble høstet i juni, kuttet opp og så frossent ned før den ble transportert til NMBU på Ås. Her lå forholdene til rette for å soltørke taren som man så blandet med kraftfôr og grovfôr. Fôret ble gitt til en testgruppe med lam over fem uker før slakting. I forsøket med storfe ble dyrene fôret med den samme type tare over nesten syv uker før de ble slaktet.

Viktig del av målet om økt norskandel i for

Forskningsprosjektet er en del av Nortura sitt mål om å øke norskandelen i dyrefôr opp mot 100% innen 2030.

«Dette prosjektet er helt i tråd med Nortura sin bærekraftstrategi og gir oss positive effekter på flere områder. Det øker norskandelen i fôr hvilket er bra for klima og matberedskap. I tillegg får vi positive effekter på kjøttkvalitet, holdbarhet og smak, noe som er positivt for forbrukeren. Og ikke minst så bygger prosjektet på norske verdikjeder helt fra taren blir dyrket og frem til spiselig kjøtt. Dette er bra for norsk industri og lokale arbeidsplasser», sier Cecilie Arnesen Hultmann, leder for bærekraft i Nortura og styremedlem i Foods of Norway.

Tare f r til storfe no028317 Foto Benjamin Fjerdingstad
Matilda Aronsson no035328 Foto Pal Engh
Matilda Aronsson
Senior kommunikasjonsrådgiver
matilda.aronsson@nortura.no 915 96 181