Gå til innhold

Digital satsing går live i alle regioner

Nå kan alle storfebønder i Nortura kjøpe og selge livdyr på en heldigital livdyrplattform. I løpet av høsten skal også omsetning av gris over på samme digitale løsning.

Microsoft Teams image

Etter seks måneder i pilot, blir livdyrplattformen nå rullet ut til alle landets storfebønder. Fra og med i dag er det mulig å melde inn kjøp og salg av livdyr via en egen portal på bondens Min side.

- Prosessen rundt livdyrkjøp og livdyrsalg har tidligere vært svært tungvint. 80 prosent av alle henvendelser om livdyrsalg har skjedd via telefon, og det har vært mange manuelle operasjoner. Vi trengte et bedre verktøy til Nortura-bonden, sier Einar Risnes, som er leder for forretningsutvikling og digitalisering i Nortura.

Det har vært store forventninger til livdyrportalen både blant de ansatte og bøndene selv. Derfor har det vært viktig med et langt pilotprosjekt, der man har hatt mulighet til luke ut barnesykdommer og gjøre løsningen mer brukervennlig. Tre av de totalt seks tilførselsområdene har derfor allerede tatt portalen i bruk.

Fra gule lapper til heldigital løsning

- Den nye plattformen løfter omsetningen av livdyr fra gule lapper og excel-ark til en langt mer komplett tjeneste. Og det vil gi livdyrformidlerne i selskapet større rom til å drive med faktisk formidling av livdyr, sier Karin Marie Røhne, som er ansvarlig for tilførsler i Nortura.

Med det gamle systemet har Nortura-bonden ringt inn og lest opp individnummer over telefon. For å få all informasjon om livdyret har livdyrformidleren gjort manuelle søk i databaser som husdyrregisteret, kukontrollen, storfekjøttkontrollen osv. Det er denne søkeprosessen i databasene som nå er automatisert.

- Det betyr at når bonden legger inn individnummer i portalen vil programmet søke opp all nødvendig informasjon fra andre databaser, sier Risnes.

Det er det nye, og mye omtalte IT-systemet SAP, som muliggjør denne utviklinga i selskapet.

- Da er det bare rett og rimelig at den første heldigitale prosessen som bygger på SAP, skal gjøre hverdagen enklere for Nortura-bonden, mener Risnes.

Microsoft Teams image

Skal sikre god kvalitet på livdyra

Det er ingen tilfeldighet at det er akkurat livdyrformidlinga som har førsteprioritet for Nortura. Årlig omsettes det 760.000 livdyr av alle slag, fordelt på 8000 selgere og omtrent like mange kjøpere, til en verdi av 1,4 milliarder kroner.

- De 17 livdyrformidlerne våre har over 36.000 henvendelser i året, og har gjort en formidabel jobb for bøndene og selskapet. Med den nye løsningen vil de også få mer tid til å drive med faktisk livdyrformidling, sier Risnes.

Karin Marie Røhne ser også digitaliseringsprosjektet som en mulighet for Nortura å vinne flere tilførsler på slakt.

- Livdyr er en viktig faktor for bøndene våre. Både for de som kjøper og de som selger. For en produsent som er avhengig av å kjøpe i kalv er det alfa omega at vi klarer å skaffe god kalv til rett tid. Klarer vi ikke dette, risikerer vi å miste produsenter til konkurrentene våre, sier Røhne og legger til:

- Med den nye livdyrplattformen styrker Nortura sin konkurransekraft. Det er like viktig for oss i administrasjonen, som for våre 17.800 eiere.

Storfebøndene er først ut med å ta i bruk livdyrplattformen. I løpet av høsten skal også omsetning av smågris over på samme digitale løsning.