Gå til innhold

Livdyrsalget i digital pilot

Nortura formidler kjøp og salg av levende dyr med en samlet verdi på inntil 1,4 milliarder kroner hvert eneste år. En nyutviklet digital livdyr-plattform skal nå gjøre prosessen enklere og mer selvbetjent for våre medlemmer. Prosjektet er nå i pilotfase.

Kyr
Storfe på beite
Storfe på beite

Senhøsten 2020 ble Norturas digitale livdyrportal rullet ut til tre pilotområder: tilførselsområde Agro (Sør-Rogaland og Agder), Vest (Nord-Rogaland, Vestland og deler av Møre og Romsdal) og Nord. Det betyr at tre av seks av Norturas tilførselsregioner er med på å teste plattformen, før den rulles ut til hele landet.

- Prosessen rundt livdyrkjøp og livdyrsalg har vært svært tungvint. 80 prosent av alle henvendelser om livdyrsalg har skjedd via telefon, og det har vært mange manuelle operasjoner. Vi trengte et bedre verktøy til Nortura-bonden, sier Einar Risnes, som er leder for forretningsutvikling og digitalisering i Nortura.

Den nye tjenesten tar hånd om hele prosessen rundt kjøp og salg av storfe. Fra innmelding til formidling, videre til transport og til slutt avregning og fakturering av handelen. Hele prosessen, bortsett fra selve koblingen av kjøper og selger, er heldigital.

Fra manuelle søk til auto-søk

Den nye plattformen løfter omsetningen fra gule lapper og excel-ark til en langt mer komplett tjeneste.

Med det gamle systemet har Norturabonden ringt inn og lest opp individnummer over telefon. For å få all informasjon om dyret, har formidleren gjort manuelle søk i ulike databaser som husdyrregisteret, ku-kontrollen, storfekjøttkontrollen osv.

Det er denne søkeprosessen i databasene som nå blir automatisert.

- Når Norturabonden legger inn individnummer på livdyrplattformen på Min Side, så vil programmet søke opp all nødvendig informasjon fra andre databaser. Det høres kanskje ikke spesielt banebrytende ut men det representerer et viktig steg for å kunne tilby en bedre livdyrtjeneste, sier Risnes.

I tillegg vil de som skal planlegge transport av livdyr få en langt bedre oversikt over hva som til en hver tid er formidlet og så skal transporteres.

Starter med storfe

Nortura har i første rekke gjort systemet tilgjengelig for storfebønder. Livdyrplattformen er et tilleggsvalg inne på Min side og skal etter hvert kunne erstatte telefonen til den lokale livdyrformidleren på en del områder.

- Plattformen skal ikke erstatte livdyrformidleren i seg selv, men gi livdyrformidleren rom til faktisk å drive med formidling og koble kjøper og selger. Ikke papirflytting som i dag, sier Risnes.

Det er IT-systemet SAP som muliggjør livdyrprosjektet, som er et av større og mest komplekse digitaliseringsprosjektene som pågår i Nortura.

- Nå er vi i pilotfase på implementering. I piloten er målet både avdekke feil, men også bidra til å finne forbedringer som gjør tjenesten bedre, før løsningen rulles ut i fullskala. Det er alltid krevende å få satt nye og så komplekse løsninger i drift, brukerne skal gjøre seg kjent med løsningen, vi skal jobbe på en litt annen måte enn tidligere, vi finner noen barnesykdommer som må rettes opp og sist men ikke minst ved bruk ser vi rom for ytterligere forbedringer. Slik er også opplevelsene disse første fire ukene etter at vi tok i bruk verktøyet, forteller leder for tilførsel og rådgiving, Karin Marie Røhne, og legger til:

- Vi prioriterer nå at Agro, Vest og Nord skal få verktøyet til å fungere og kjenne seg trygge på hvordan det brukes, før vi går videre til Innlandet, Øst og Midt. I løpet av 2021 skal plattformen også utvikles til å omfatte omsetning av livdyr av gris og sau.

Prislappen for livdyrportalen er beregnet til i overkant av 10 millioner kroner, og har en beregnet årlig gevinst på 12 millioner i full drift. Det er forventet at den gir mer effektiv transport, færre reklamasjoner/feil, høyere servicegrad og mer effektiv formidling og dermed økt volum på omsetning på grunn av mindre tid brukt på papirflytting.

Denne saken var en del av julemagasinet som ble sendt til ansatte og eiere i desember 2020. Magasinet i sin helhet finner du her.