Gå til innhold

Nortura ferdigstiller omfattende IT-implementering

Nortura har sluttført en omfattende innføring av styringssystemet SAP. Nytt system moderniserer driften i industrikonsernet. -Dette er en solid teknisk grunnmur som legger grunnlaget for våre videre satsinger, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Nortura Harland kylling no018024 Foto Øivind Haug
Hærland, produksjon Foto: Øyvind Haug

Systemet legger grunnlaget for løpende optimaliseringer og er viktig for beslutningsprosesser og kontinuerlig utvikling av Nortura. Bedre kvalitet på data muliggjør blant annet en mer optimalisert vareflyt på tvers av Norturas mange anlegg og allerede nå ser man en betydelig nedgang i antall kjørte kilometer. Dette gir reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv inntransport av slaktedyr, mellomtransport av livdyr og distribusjon ut til grossist.

Nortura driftssatte vinteren 2021 SAP på de fem siste anleggene etter et seks år langt implementeringsløp. Løsningen er innført på i alt 28 industri-anlegg over hele landet.

–Nortura har anlegg med forskjellig produksjonsutstyr og grensesnitt, som skal håndtere en komplisert vareflyt. Dette setter store krav til fleksibiliteten i IT-løsningene, og vi ser allerede nå at et skifte til et globalt ERP-system med stor funksjonsbredde som gir muligheten til å høste ønskede gevinster i årene som kommer, sier Panengstuen og legger til:

-SAP må sees på som grunnmuren i et hus, der huset illustrerer Nortura løsningsportefølje 2021-2040. Med SAP i bunnen har vi etablert grunnlaget for videre digitalisering av konsernet og kan nå bygge ut løsningene for analyse, rapportering, integrasjoner og industriell IT, blant annet basert på skyløsninger. Veien fra dagens industri 3.0 til målet om å klatre til å klatre til Industri 4.0 er dermed også kortere.

Mange IT-løsninger byttet ut

Nortura har siden 2015 skiftet ut et titalls IT-løsninger til fordel for SAP, flere av systemene var selvbygde og modne for utskifting.

-Dette var systemer som samlet sett ikke kunne innfri de krav og ambisjoner Nortura hadde videre, selv om de fortsatt fungerte. Den primære utfordringen bestod i at systemene var vanskelig å vedlikeholde, informasjonen var ustandardisert, vanskelig tilgjengelig og ikke synkrone på tvers av systemer. Plattformen var ikke bygget for framtidens forutsetninger funksjonelt, finansielt og med tanke på kompetanse, og skiftet var derfor helt nødvendig, sier Erik Høeg, konserndirektør for Vekst i Nortura.

Kvalitet på data og innsikt i selskapet gjør det mulig å se hva og hvordan Nortura presterer. Innsikten går på tvers av funksjoner og viser helhetsbilde av prosesser der man kan finne ut hva som kan forbedres. Datainnsikt som gjenspeiler de faktiske prosessene, muliggjør faktabaserte beslutninger og evaluering av mulige tiltak for å forbedre virksomheten.

Utrullingen har i siste fase gått uten vesentlige forsinkelser. Det til tross for at det skjer under en pandemi med strenge koronatiltak.

– Dette har til en viss grad også komplisert implementeringen av SAP på fabrikkene i siste fase. Det er store og krevende prosjekter vi har med å gjøre, og hver innføring er unik, og krever betydelige ressurser og støtte fra forretningen, så vel som prosjektteamet, sier prosjektleder Knut Lie i Nortura SA

Stor-skala SAP-innføring

Administrerende direktør i NTT DATA Business Solution Norge, Morten Arnesen, gir Norturas ansatte gode skussmål i forbindelse med innføringene.

- Ved alle utrullingene i Nortura har vi sett hvor endringsvillige brukerne og de ansatte på fabrikkene er. Det har alltid vært med stor iver, læringsvilje og ikke minst ønske om varige forbedringer. Det å lykkes med slike store innføringer/utrullinger krever nettopp dette, sier Arnesen.

NTT Data Business Solution Norge har i flere år bistått Nortura med innføringen av SAP i hele organisasjonen, anleggene på Forus, Sogndal, Tynset og Prima Slakt var de siste anleggene som gikk på SAP. Prosjektet fullføres våren 2021, og skal frem mot sommeren implementere SAP i flere av Norturas datterselskaper som Norilia, Norsk Dyremat, Biosirk og Fjordkjøkken.

- Nortura er en veldig viktig kunde for SAP Norge. Vi er veldig stolte av at de valgte SAP og at de sammen med vår partner NTT Data, har klart å lansere løsningen i alle fabrikkene sine. Etter hva jeg forstår har dette gitt forbedringer i produksjonen, økt digitalisering og potensial for innovasjon. Nortura er en kunde vi ønsker å samarbeide mye mer i fremtiden for å sikre at innovasjonsmålene oppnås, sier Stefano Holguin, som er General Country Manager for SAP Norge.

Prosjektet har siden oppstart i 2015 møtt flere utfordringer med både forsinkelser og budsjettoverskridelser. Et betydelig arbeid i siste fase av prosjektet har imidlertid bidratt til en endelig sluttføring uten vesentlige forsinkelser.