Gå til innhold

Tilsetningsstoffer

Nortura bruker kun de tilsetningsstoffene som våre fagfolk mener er nødvendige for det enkelte produktets mattrygghet og kvalitet. Vi gjør fortløpende vurderinger av behov og gjør endringer når vi mener det er fornuftig.


Hva er tilsetningsstoffer?

Tilsetningsstoffer eller E-stoffer, som det også kalles, er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å sikre mattrygghet, forlenge holdbarhet, gi smak, konsistens eller farge. Bokstaven E står for at stoffene er EU-godkjente, og sier ingenting om stoffets opprinnelse eller egenskaper. De kan være både naturlig og kunstig fremstilt.

I Norge har vi noe som heter forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Forskriften forteller oss hvilke stoffer som er lov til å bruke i ulike matvarer, og i hvilke mengder. Forskriften stiller også strenge krav til at det ikke skal tilsettes mer enn nødvendig i et produkt, samt at den er tydelig på at alt som tilsettes et produkt og som har en bestemt funksjon, skal være regulert gjennom den. Det er altså kun lov å bruke godkjente tilsetningsstoffer i mat. Godkjenning blir gitt hvis det foreligger tilstrekkelige vitenskapelige undersøkelser som viser at stoffet ikke er helseskadelig.

Forskriften er laget for å veilede matindustrien, samt å beskytte forbruker. Nortura er pliktig til å forholde oss til denne. I de tilfeller hvor det kommer forskning eller dokumentasjon som gjør at vi mener det er nødvendig å gjøre innstramninger, utover det regelverket sier, så gjør vi det. Et eksempel på dette er Norturas utfasing av Karragenan E407, der vi tidlig tok grep og faset ut tilsetningsstoffet i løpet av 2021 og 2022. Les mer her.

Tilsetningsstoffer vs. allergener

Nortura har gjort et omfattende arbeid med å gjøre produktene våre mest mulig allergivennlige. Allergener som melk og egg har ofte viktige funksjoner i et produkt, så når disse ingrediensene tas ut må vi i mange tilfeller erstatte med tilsetningsstoffer med tilsvarende funksjoner.

Bruk av «naturlige ingredienser» og natriumnitritt E250

Med økt negativt fokus på tilsetningsstoffer er det mange som mener at vi bør erstatte stoffer som har et E-nummer, med mer såkalte naturlige ingredienser, som eksempelvis ekstrakter fra frukt og grønt. Mange av disse ekstraktene er ikke definert i forskriften om tilsetningsstoffer, og vi bryter dermed lovverket ved å gjøre den endringen, selv om det kan være ønskelig.

Regelverket er også gjeldene når det kommer til bruk av ingredienser som inneholder naturlige nitrater som alternativ til E250 natriumnitritt. Begge alternativene inneholder nitritt, og har samme funksjon i produktet. Forskjellen er at de naturlige nitratene ikke bli deklarert som nitritt, men ofte som aroma eller som en annen ingrediens. Hvis ingrediensen blir tilsatt fordi den inneholder nitritt, mener Nortura at det bryter med regelverket. Samtidig har vi bedre kontroll på mengdene ved å tilsette natriumnitritt, og det gir forbruker en bedre oversikt over hva produktet inneholder, da tilsetningsstoffet alltid er oppgitt i ingredienslisten.

Nitritt som tilsetningsstoff er ikke hovedkilden til nitritt/nitrat i kostholdet vårt, men det er denne kilden vi enklest kan kontrollere. Nortura benytter i dag en liten mengde nitritt i enkelte produkter og da benytter vi lavere mengder enn det som maksimalt er tillatt i kjøttprodukter.

Tilsetningsstoffene vi benytter i flest produkter og hvorfor vi bruker de

Ordet tilsetningsstoffer eller E-nummer kan høres skummelt ut. Nortura ønsker derfor å være åpne om hvilke tilsetningsstoffer vi bruker (dette er alltid oppgitt i ingredienslisten) og hvorfor. Under er et eksempel på de tilsetningsstoffene vi benytter i flest produkter og hvorfor vi bruker disse.

Tilsetningsstoff Navn Funksjonsgruppe Funksjon
E450/E451 Difosfater/Trifosfater Stabilisator Hindre væsketap, gi konsistens til produktet for å ivareta produktkvalitet
E250 Natriumnitritt Konserveringsmiddel Konserverende effekt, hindrer bakterievekst. Gir også stabil farge på produktet.
E315/E316 Erytorbinsyre/Natriumerytorbat Antioksidant Tilsatt i produkter med nitritt (E250) for å hindre dannelse av nitrosaminer, som kan indikere bekymring for negative helseeffekter. Hemmer oksidativ harskning.
E261/262 Kaliumacetat/Natriumacetat Konserveringsmiddel Sikrer mattrygghet og gir holdbarhet til produktene ved å hemme bakterievekst
E326 Kaliumlaktat Konserveringsmiddel Sikrer mattrygghet og gir holdbarhet til produktene ved å hemme bakterievekst

Ultraprosessert mat

Paleggsproduksjon Nortura Sarpsborg no031835 Foto Pal Engh

I tillegg til å tilby rene råvarer, er Nortura avhengig av å produsere bearbeidede produkter. Prosessering er blant annet viktig for å kunne utnytte alle råvarene, unngå matsvinn og forlenge holdbarheten. Samtidig viser nyere forskning at den mest prosesserte maten, den såkalte ultraprosesserte maten, kan ha uheldige helseeffekter. Det tar vi på alvor.

Les mer...