Gå til innhold

Tilsetningsstoffer

Nortura bruker kun de tilsetningsstoffene som våre fagfolk mener er nødvendige for det enkelte produktets mattrygghet og kvalitet. Vi gjør fortløpende vurderinger av behov og gjør endringer når vi mener det er fornuftig.

Tilsetningsstoffer vs. allergener

Nortura har gjort et omfattende arbeid med å gjøre produktene våre mest mulig allergivennlige. Allergener som melk og egg har ofte viktige funksjoner i et produkt, så når disse ingrediensene tas ut må vi i mange tilfeller erstatte med tilsetningsstoffer med tilsvarende funksjoner.

Hva er tilsetningsstoffer?

Tilsetningsstoffer eller E-stoffer, som det også kalles, er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarhet, gi smak, konsistens eller farge. Bokstaven E står for at stoffene er EU-godkjente, og sier ingenting om stoffets opprinnelse eller egenskaper. De kan være både naturlig og kunstig fremstilt.

I Norge har vi noe som heter forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Forskriften forteller oss hvilke stoffer som er lov til å bruke i ulike matvarer, og i hvilke mengder. Forskriften stiller også strenge krav til at det ikke skal tilsettes mer enn nødvendig i et produkt, samt at den er tydelig på at alt som tilsettes et produkt og som har en bestemt funksjon, skal være regulert gjennom den. Det er altså kun lov å bruke godkjente tilsetningsstoffer i mat. Godkjenning blir gitt hvis det foreligger tilstrekkelige vitenskapelige undersøkelser som viser at stoffet ikke er helseskadelig.

Forskriften er laget for å veilede matindustrien, samt å beskytte forbruker. Nortura er pliktig til å forholde oss til denne. I de tilfeller hvor det kommer forskning eller dokumentasjon som gjør at vi mener det er nødvendig å gjøre innstramninger, utover det regelverket sier, så gjør vi det. Et eksempel på dette er Norturas utfasing av Karragenan E047, der vi tidlig tok grep og faset ut tilsetningsstoffet i løpet av 2021 og 2022. Les mer her.

Bruk av «naturlige» ingredienser

Med økt negativt fokus på tilsetningsstoffer er det mange som mener at vi bør erstatte stoffer som har et E-nummer, med mer «naturlige» ingredienser, som eksempelvis ekstrakter fra frukt og grønt. Mange av disse ekstraktene er ikke definert i forskriften om tilsetningsstoffer, og vi bryter dermed lovverket ved å gjøre den endringen, selv om det kan være ønskelig. Som en av Norges største matprodusenter er det viktig at vi er nøye med å følge lovverket, nettopp for å beskytte forbrukerne.