Gå til innhold

Tilsetningsstoffer

I Norge er vi svært strenge med bruk av tilsetningsstoffer i maten. I Nortura spør vi oss alltid om de stoffene vi bruker i ulike produkter faktisk er nødvendige.

Vi bruker bare de tilsetningsstoffene som våre fagfolk mener er nødvendige for det enkelte produktets mattrygghet og kvalitet. Vi holder oss oppdatert på forskning, og tar grep hvis nye studier viser at det kan være nødvendig.

Karragenan ute av produkter fra Gilde og Prior

Av et føre-var-prinsipp besluttet Nortura i januar 2021 å fase ut tilsetningsstoffet karragenan (E407) fra vår produksjon. Allerede innen sommeren 2021 lyktes vi blant annet med å fjerne tilsetningsstoffet fra alle våre posteier, og i juni 2022 var vi i mål med alle Prior-produkter. For noen av våre produkter har utfasingen vært mer utfordrende, men i oktober 2022 ble de aller siste produktene med karragenan produsert.

Bakgrunnen for utfasingen er at nyere forskning peker i retning av at karragenan kan ha en negativ effekt på tarmhelsen til mennesker. Selv om karragenan fortsatt er et lovlig tilsetningsstoff, mener Nortura at det ligger nok dokumentasjon til grunn for å være føre-var ved dette tilfellet.

OBS: For å bruke opp gammel emballasje vil noen av produktene fra Gilde og Prior være merket med karragenan en stund fremover, selv om tilsetningsstoffet er fjernet fra produktet. Dette gjelder også enkelte produkters innholdsfortegnelser på nett, da disse følger produktemballasjen.

Hva er E-stoffer?

Tilsetningsstoffer eller E-stoffer som det også kalles, er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarhet, gi smak, konsistens eller farge. Bokstaven E står for at stoffene er EU-godkjente, og sier ingenting om stoffets opprinnelse eller egenskaper. Kun godkjente tilsetningsstoffer er lov å bruke i mat. Godkjenning blir gitt hvis det foreligger tilstrekkelige vitenskapelige undersøkelser som viser at stoffet ikke er helseskadelig. Buk av tilsetningsstoffer er nøye regulert gjennom tilsetningsstoff-forskriften og kan kun brukes i bestemte mengder.