Gå til innhold

Produsert på en ansvarlig måte

Norturas produksjonsanlegg skal drives på en måte som utnytter ressursene til fulle. 

FN 4 B

Norturas produksjonsanlegg skal ha lavest mulig ressursbruk, minst mulig svinn og mest mulig ressurser inn i nye sirkulære verdikjeder. Alle råvarer i produksjonen vår skal utnyttes, minst mulig skal gå til spille – og vi skal fortsette å videreutvikle forretningsmuligheter og produkter som verden trenger. Våre langsiktige kapitalinvesteringer skal evalueres på bakgrunn av påvirkning på bærekraft, og bidra til bærekraftsmålene våre.

Redusere matsvinn fra egne anlegg med 80 % innen 2030

Delta i samarbeid for å redusere matsvinn ute hos kunder og forbrukere i tråd med FNs bærekraftsmål om 50% reduksjon innen 2030

Vi skal redusere andelen restavfall fra 60 prosent i dag til 25 prosent i 2030, og har en nullvisjon for restavfall innen 2050.

Vi skal fase ut bruken av jomfruelig fossil plast på produksjonsanleggene våre innen 2025.

100% av vår emballasje skal være designet for materialgjenvinning innen 2030.

Det skal jobbes kontinuerlig med reduksjon av emballasjemengde (materialvalg og overemballering)

I den grad det er mulig, skal emballasjen inneholde resirkulerte og/eller fornybare råvarer.

Se alle våre mål og les mer om vårt arbeid med å produsere på en ansvarlig måte i vår bærekraftrapport

Storfe Foto Håvard Simonsen

Les mer...