Gå til innhold

Nortura blir medlem av Biogass Norge

Nortura melder seg inn i Biogass Norge som en del av en økt satsing på bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

Liveche gården

- Et Nortura-medlemskap i Biogass Norge viser en tydelig retning i forhold til vårt arbeid på biogass-området. Biogass Norge vil styrke satsingen vår og bidra med kompetanse og nettverk. Biogass Norge er en viktig organisasjon for fremtiden og vi håper at vi gjennom vårt medlemskap kan bidra til å påvirke bøndenes og landbrukets plass i verdikjeden for biogass, sier Ane-Guro Danielsen, prosjektleder strategisk innovasjon i Nortura.

Nortura har i dag flere større biogassinitiativer i tilknytning til større anlegg. Ved Norturas anlegg i Tønsberg står biogass i dag for om lag 20 prosent av all oppvarming. Her har man siden sommeren 2020 erstattet 51% av naturgassen med biogass, noe som har en beregnet CO2-reduksjon på 2284 tonn.

Gjødsel fra landbruket

Nortura skal de neste årene se på muligheten for å bruke biogass i transport og fabrikkdrift, biogass kan også utvinnes fra gjødsel som er hentet fra egne produsenter. Gjennom et forprosjekt på Jæren undersøkes det blant annet hvordan man kan gjenbruke gjødsel fra Nortura-bønder til ressursgjenvinning. Forbedret gjødselhåndtering vil dessuten gi lokale gevinster i form av redusert press på spredningsareal på Jæren, og indirekte gi grunnlag for fortsatt høy husdyrproduksjon hos Nortura-produsenter i denne regionen. Forprosjektet er et partnerskap med TINE, Greve Biogass og Air Liquid Skagerak.

- Ved å ta i bruk biogass fra gjødsel i vår transport og fabrikkdrift oppnå vi klimagevinster på flere områder i verdikjeden, noe som igjen bidrar til lavere klimaavtrykk på våre produkter – et stadig økende krav fra forbrukere og kunder, sier Erik Høeg, konserndirektør Vekst Nortura.

Nortura skal innen 2030 redusere utslipp fra transport med 80% og fase ut alle fossile energikilder i industri innen 2030.

Bioenergi en del av Landbrukets Klimaplan

Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i biogassanlegg er en av åtte satsningsområder i Landbrukets Klimaplan 2021-2030, som er en videreføring av klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringa som ble inngått i juni 2019.

Biogass Norge er en interesseorganisasjon for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av å utvikle markedet for biogass. Biogass Norge representerer hele verdikjeden fra leverandører, produsenter, distributører og brukere. Landbruket er nå godt representert med aktører som Nortura, Tine og Norges Bondelag.