Gå til innhold

Lanserer landbrukets klimakalkulator

15. oktober lanserte landbruket en ny klimakalkulator som et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Kalkulatoren lanseres først for melke-, grise- og kornbønder. Øvrige produksjoner rulles ut fortløpende fra 2021.

Klimakalkulator

Nortura er en av initiativtakerne og har en nøkkelrolle i Landbrukets Klimaselskap som utvikler kalkulatoren.

Klimakalkulatoren er ett av åtte tiltak i Landbrukets klimaplan i jobben med å kutte 5 mill. tonn CO2-ekv. og øke opptaket av karbon i perioden 2021 til 2030.

- Dette er en merkedag i klimajobbingen i norsk landbruk. Nå håper vi at bøndene tar kalkulatoren i bruk i sitt eget arbeide med å kutte klimautaslipp på gården, sier Bjørn Gimming, styreleder i Landbrukets Klimaselskap SA som står bak prosjektet Klimasmart landbruk og klimakalkulatoren.

I oktober gjøres kalkulatoren tilgjengelig for produksjonene ku, korn og gris, så vil de fleste andre produksjonene følge fortløpende gjennom 2021. Bruk av kalkulatoren sammen med klimarådgivning, er en viktig forutsetning for å greie å redusere klimaavtrykket fra matproduksjonen. Kalkulatoren er en ny teknologisk løsning for næringen, som det vil jobbes med å videreutvikle.

God agronomi og godt husdyrstell bidrar til å kutte utslipp. Derfor må klimajobben i landbruket ta utgangspunkt i hva bonden kan gjøre på egen gård.

Fordi klimaavtrykket fra norske gårdsbruk varierer ut fra hva som produseres, størrelse på driften og hvor i landet gården ligger, må klimatiltak tilpasses hvert enkelt gårdsbruk.

Nortura i nøkkelrolle

Nortura har vært en viktig pådriver for opprettelsen av Klimakalkulatoren, og involverer nå tusenvis av bønder til å være med på klimadugnaden.

- Vi er avhengige av et livskraftig økosystem og naturen vi lever av. Vi vet at dyrene våre, fabrikkene, transporten og forbruket vårt har stor betydning for miljøet og derfor er det også vårt ansvar å sikre at vi forstår hvordan vi påvirker klimaet og hva vi kan gjøre for å bli bedre. Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Bred støtte

Med 17 eiere fra organisasjoner og bedrifter i landbruket har kalkulatoren støtte fra store deler av landbruket og matindustrien. Utvikling av kalkulatoren startet i 2016.

Kjente fagmiljøer som NIBIO og Norges miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU har hatt viktige roller i utviklingen.

- Vi måler ofte bondens resultat enten i kroner og øre eller liter og kilo. Nå får bonden et nytt verktøy til å tilrettelegge drifta for en mer klimavennlig matproduksjon, og samtidig synliggjøre jobben næringa gjør med å lagre mer karbon, sier Bjørn Gimming.

Utviklingen er finansiert gjennom innskudd fra eierne og staten. Det har også vært en betydelig egeninnsats fra eierne med blant annet tilrettelegging av data, it-systemer og rådgivning.

- Alle har et ansvar for å gjøre sitt for å bedre klimaet. At maten produseres så klimavennlig som mulig er også noe som i økende grad etterspørres av bl.a. forbrukere, dagligvarehandelen og foredlingsindustrien. Da må vi starte jordnært og på den enkelte gård og finne løsninger for å kutte klimagasser og binde karbon for den enkelte bonde, sier Panengstuen.