Gå til innhold

Nortura SA – Dyrevelferdsoppsummering 2022

God dyrevelferd er viktig for Nortura, bøndene som eier oss, norske forbrukere – og ikke minst for dyrene. Nortura har samlet selskapets arbeid med dyrevelferd i en egen rapport.

Sau og lam på beite Foto Ringdal Grethe

I løpet av 2022 jobbet Nortura med å utvikle og styrke vårt arbeid med dyrevelferd, dette er et arbeid som pågår kontinuerlig og som fortsetter i 2023.

Rapporten inneholder en oppsummering for hvert dyreslag, samt transport og slakteri. Dyrevelferd har også stått på agendaen i møter hos Norturaeierne, da bonden også gjøres til en aktiv part i arbeidet med fremtidens dyrevelferdstiltak.

Se hele rapporten på ved å bla i filen under eller via lenke: 

Dyrevelferdsrapport 2022