Gå til innhold

Forskningsprosjekt får en egen fagblogg

Storfe får ofte skylden for landbrukets utslipp av klimagasser, men hva om det faktisk finnes metoder for å redusere utslipp? Spørsmålet har til nå ikke fått plass i det offentlige ordskiftet, men i landbruket er det en pågående samtale om flere ulike tiltak for å redusere utslipp.

4 Maere Landbruksskole Bilde 28

Denne uka lanserer samarbeidspartnerne i metanprosjektet på Mære Landbruksskole en prosjektblogg for å løfte sine tanker om hva storfe med lavere klimagassutslipp kan bety for næringen. Det pågående forsøksprosjektet med "metanredusert kjøtt" kan skape banebrytende resultater for kjøtt-industrien dersom forsøket viser en nedgang opp mot 30 prosent slik man håper.

-  Dette prosjektet er vårt første i arbeidet mot vårt store mål – minst 30 prosent reduserte utslipp fra storfe innen 2030. Jeg er føler meg trygg på at vi skal nå målet og forventningene fra samfunnet og kravene Norge har forpliktet seg til. Målet vårt er at ingen skal trenge å spise mindre rødt kjøtt av klimaårsaker, sier Kjell Rakkenes, konserndirektør og initiativtager til prosjektet.

Rakkenes legger til:

- Nortura og den norske bonden skal produsere mat på naturens premisser. Det har vi gjort i over hundre år, og det skal vi gjøre de neste hundre årene.

Det er første gang man gjør vitenskapelige forsøk på å redusere metanutslippene fra kjøttproduserende dyr i Norge, også internasjonalt er man tidlig ute.

Under vignetten Kjøtt og metan kan du de neste månedene finne innhold knyttet til forsøksprosjektet på Mære landbruksskole.

- Vår jobb er å bidra med å tilføre større grad av faglighet i debatten. En prosjektblogg bidrar til å belyse dette på en god måte, formatet vil forhåpentligvis skape interesse utover landbruket. Her har flere en mulighet til å bidra med sine tanker, og vil vi gi stemme til samarbeidspartnere innen forskning, næringsvirksomhet, faglag og organisasjoner, sier Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Nortura.

Kan vi innfri på kravet om lavere utslipp?

Maere start 2022

Ingen har krevd at vi skal kjøre mindre bil, men alle krever at bilene skal slippe ut mindre CO2. Hvorfor krever man ikke det samme fra kua? Et matsystem kan aldri bli bærekraftig om det ikke produserer nok mat til folk. Samtidig kan det heller aldri bli bærekraftig dersom om maten ikke produseres med omtanke for neste generasjon. Dette var utgangspunktet da vi i 2019 startet arbeidet med å etablere en bærekraftsatsing for Nortura, landets største produsent av egg- og kjøtt.

Gå til blogg