Gå til innhold
En blogg om egg, kjøtt og bærekraft
Kjell S Rakkenes no025654 1

Kan vi innfri på kravet om lavere utslipp?

Kjell Rakkenes
Konserndirektør strategi, rammevilkår og kommunikasjon

Ingen har krevd at vi skal kjøre mindre bil, men alle krever at bilene skal slippe ut mindre CO2. Hvorfor krever man ikke det samme fra kua?

Maere start 2022

Et matsystem kan aldri bli bærekraftig om det ikke produserer nok mat til folk. Samtidig kan det heller aldri bli bærekraftig dersom om maten ikke produseres med omtanke for neste generasjon.

Dette var utgangspunktet da vi i 2019 startet arbeidet med å etablere en bærekraftsatsing for Nortura, landets største produsent av egg- og kjøtt.

Forventingen om mer bærekraftig mat var den direkte foranledningen til at vi etablerte et prosjekt på Mære Landbruksskole. Vi forer opp 33 okser med en teknikk og teknologi som lover betydelig reduserte utslipp, uten at det går på bekostning av dyrenes helse, trivsel og kjøttets kvalitet.

Mange tar til orde for at det var kua, ikke bilen, flyene og matimporten, som er skylden i den globale oppvarmingen. Javisst bidrar matproduksjonen til global oppvarming og bærekraftutfordringer. Men, er formodningen om at kuas biologiske og naturlige fordøyelsessystem skal bære hovedansvaret at isbreer smelter rimelig?

Selvsagt ikke.

Men det er opplagt at matproduksjon er en vesentlig kilde til utslipp av klimagasser. Jordbruket bidrar med rundt ni prosent av de samlede klimagassutslippene i Norge. Metan fra kuas fordøyelsessystem er den største kilden til utslipp.


’’Vi håper dette prosjektet vil vise at vi med 3-NOP alene kan redusere metanutslipp med 30 prosent, i tråd med avtalen Norge signerte på klimamøtet COP 26 i Glasgow’’

Kjell Rakkenes

Som samvirke og industribedrift har Nortura et ansvar vår for å hjelpe våre medlemmer og leverandører til mer klimavennlig matproduksjon.

Derfor etablerte vi en omfattende bærekraftstrategi i 2022 som blant annet har som mål å kutte metanutslipp fra kjøttproduksjon med minst 30 prosent innen 2030.

Et av tiltakene var å etablere en rammeavtale med Norges viktigste forsøkssenter for et bærekraftig jordbruk – Mære Landbruksskole. Deres prosjekt «Nullutslippsgården» er en inspirasjon for oss i Nortura, og en inspirasjon for bønder og matprodusenter i hele verden.

Vi skal teste ut ny klimaforskning og -teknologi i praksis for å gjøre rødt kjøtt grønnere. Vi skal dele kunnskap og finne en ny produksjonsmodell som fører til at kravet om redusert kjøttforbruk erstattes med et krav om lavere klimagassutslipp. Her er et motsvarende eksempel.

Ingen har krevd at vi skal kjøre mindre bil, men alle krever at bilene skal slippe ut mindre CO2.

Hvorfor krever man ikke det samme fra kua? Fordi verden trenger mat og folk foretrekker kjøtt, forvent av oss at vi skal levere klimakutt og bærekraft ikke at norske husdyrbønder skal opphøre å eksistere.

Jeg er spent på resultatene fra dette prosjektet. Forsøket som nå er i gang på Mære Landbruksskole med 33 okser som får fôrtilsetningen 3-NOP. Dette prosjektet er det første i sitt slag på kjøttproduksjon i Norge. Forsøk i Canada viser lovende resulter.

Vi håper dette prosjektet vil vise at vi med 3-NOP alene kan redusere metanutslipp med 30 prosent, i tråd med avtalen Norge signerte på klimamøtet COP 26 i Glasgow. (også som uthevet sitat)

Jeg er trygg på at vi skal greie å løse klimautfordringen. Dette samarbeidsprosjektet er bare begynnelsen på en ny fremtid for den norske bonden. Hybrid-kua står i fjøset på Mære. Kanskje beiter Teslakua på norske enger om noen år?

Forskningsprosjekt får en egen fagblogg

4 Maere Landbruksskole Bilde 28

Storfe får ofte skylden for landbrukets utslipp av klimagasser, men hva om det faktisk finnes metoder for å redusere utslipp? Spørsmålet har til nå ikke fått plass i det offentlige ordskiftet, men i landbruket er det en pågående samtale om flere ulike tiltak for å redusere utslipp.

Les mer...