graphic-element-nortura

Dyrevelferd

Alle dyr skal ha det godt

Når vi mennesker tar ansvar for dyr, er det vårt ansvar å sørge for at de har det bra. Hva gjør vi for å sikre at dyrevelferden hos våre produsenter er i henhold til det som forventes? Og hvordan jobber vi forebyggende for å bedre dyrevelferden hos produsentene?

Visste du at?

I Norge gis det minimalt med antibiotika, bare når dyret trenger det på grunn av sykdom, aldri forebyggende. Dette er svært ulikt mange andre land, der antibiotika brukes som føre var-medisin.

Faktisk går kun cirka 10 prosent av all antibiotika til husdyr, resten til mennesker. I resten av verden er bildet nesten omvendt.