graphic-element-nortura

Dyrevelferd

Norturas tilnærming til dyrevelferd

God dyrevelferd er viktig for Nortura, bøndene som eier oss, norske forbrukere – og ikke minst for dyrene! Nortura har samlet selskapets hovedstandpunkt og prinsipper for dyrevelferd i en egen erklæring.

Visste du at?

I Norge gis det minimalt med antibiotika, bare når dyret trenger det på grunn av sykdom, aldri forebyggende. Dette er svært ulikt mange andre land, der antibiotika brukes som føre var-medisin.

Faktisk går kun cirka 10 prosent av all antibiotika til husdyr, resten til mennesker. I resten av verden er bildet nesten omvendt.