Gå til innhold

Mattrygghet

Friske dyr og strenge rutiner gjør at norske egg og kjøtt er blant de tryggeste i verden. For Nortura er mattrygghet noe av det viktigste vi jobber med. Vårt løfte til forbruker er at maten vi produserer er trygg å spise.

Trygg mat krever daglig innsats og kontinuerlig overvåking i hele verdikjeden. Gjennom strenge rutiner, tilsyn, kontroller og systemer for sporbarhet, fra produsent til produkt, skal vi forhindre at vår mat bidrar til matbåren smitte blant mennesker, dyr og planter. I Norge har vi god kontroll på dyrehelsen, noe som gir et godt utgangspunkt for trygg mat. I tillegg er det viktig med god hygiene i hele verdikjeden, for å sikre at maten ikke inneholder uønskede bakterier, parasitter, allergener, kjemiske forurensninger eller fremmedlegemer. For å unngå matforgiftning hjemme på kjøkkenet, er det også viktig at forbruker tilbereder og oppbevarer maten på riktig måte. Rå produkter og produkter som trenger gjennomstekning eller gjennomoppvarming, er derfor merket med hygieneråd og tilberedningstips.

Å ha god kontroll på mattrygghet, hjelper oss også å redusere tilbakekallinger og tilbaketrekkinger som skaper matsvinn og som ikke minst er kostbare prosesser. Tilbaketrekking innebærer at produktene trekkes tilbake fra distribusjonskjeden, for å hindre at ytterligere produkter kommer ut til forbrukerne. Tilbakekalling er prosedyren som iverksettes når produktet kan ha kommet ut til forbruker, og det er en risiko for at produktene kan være helsefarlige.

Norturas mål er null tilbakekallinger som følge av matsmitte eller dyresykdom. Dersom det likevel skulle skje, har vi et solid og effektivt apparat for å spore – og i verste fall tilbakekalle produkter. Vi ønsker heller å kalle tilbake én gang for mye, enn å ta sjanser.

Slik jobber vi

Det internasjonale systemet HACCP («Hazard Analysis and Critical Control Point») for fareanalyse og risikovurdering ligger til grunn for vårt arbeid med mattrygghet. Dedikerte HACCP-team, både på fabrikk- og konsernnivå, utarbeider detaljerte fareanalyser – helt ned på enkeltprosesser og spesifikke bakterietyper. Analysene gir et overblikk over hvilke arbeidspunkter og prosesser som har økt risiko, og som krever særskilt overvåking. Et eksempel på dette er kjernetemperatur i produkter ved varmebehandling, som er avgjørende for å unngå vekst av uønskete bakterier. Utilsiktet innblanding av egg i et produkt som skal være fritt for allergener, er et annet eksempel på en slik fare.

Nortura stiller de samme strenge kravene til mattrygghet overfor leverandørene våre. Vi har et system for prekvalifisering og godkjenning, og leverandører følges jevnlig opp gjennom revisjoner og krav til dokumentasjon.

Fordi mattrygghetskultur og kunnskap er viktig for arbeidet med trygg mat, måler vi hvert år mattrygghetskulturen blant våre ansatte. Alle ansatte gjennomgår også hygieneopplæring. I tillegg til egne gjennomganger blir Norturas fabrikker kontinuerlig vurdert av tredjepartsaktører.

Mattilsynet er daglig til stede på slakteriene våre gjennom den offentlige kjøttkontrollen. De fører tilsyn med driften og kontrollerer hvert eneste dyr før og etter slakting. Ingen annen næringsmiddelindustri har et så detaljert regelverk og en så omfattende tilstedeværelse på fabrikkene sine. Industri- og dagligvarekunder sender også jevnlig sine egne revisjonsteam.

Én gang i året blir produksjonsanleggene våre sertifisert i henhold til den globale mattrygghetsstandarden British Retail Consortium (BRC).

Sporingsverktøyet Nortura bruker gir oss full sporbarhet helt fra gården, gjennom Norturas slakteri og produksjonsanlegg, og helt frem til kunden. Alle Norturas fabrikker gjennomfører minst to sporingsøvelser årlig, i tillegg til en test i forbindelse med sertifiseringen etter BRC-standarden. Samtidig jobbes det kontinuerlig med å forbedre sporingsverktøyet og å undersøke teknologiske nyvinninger som kan implementeres.

Vasker hender

Se Mattilsynet sine informasjonssider for råd om hvordan du kan sikre trygg mat på eget kjøkken.

Les mer...