Gå til innhold

Sirkulærøkonomi

Nortura tar imot husdyr fra hele Norge til vår produksjon. 60 prosent går gjennom våre produksjonsanlegg og blir til mat for mennesker. Resten av råstoffet – hud og skinn, ull, innmat, blod og bein – blir ikke til mat for oss her i Norge. Av respekt for dyrene og miljøet ser vi det likevel som vår plikt å utnytte hele dyret, til bærekraftige produkter som verden har nytte og glede av.

Full utnyttelse av råvarer er en viktig del av vår satsing på bærekraft i Nortura. Vårt bidrag til en sirkulær økonomi er helt unik. Vi bruker innovasjon og teknologi for å ta alle deler av dyret i bruk i nye produkter og nye kretsløp. Slik skaper vi økt lønnsomhet for bonden, vi reduserer klimaavtrykket til matproduksjonen og vi gjør biprodukter, som kunne endt opp som avfall, om til høykvalitetsprodukter. Riktig håndtert er altså såkalte bi-produkter, et pluss, og derfor bruker vi begrepet «plussprodukter».

Slik jobber vi

I en sirkulær økonomi går ingenting tapt. Når vi har brukt så mye så mulig av dyrene og eggene til å produsere mat, må vi finne bruksområder i andre verdikjeder for det som er igjen. Det er her ekspertisen til vårt heleide datterselskap, Norilia, kommer inn. Norilia videreforedler og distribuerer Norturas restråstoffer til kunder og andre datterselskaper. Ved å ta ut verdien av disse plussproduktene gjennom nye bioprosesser, i nye produkter og i nye markeder, sikrer Norilia full ressursutnyttelse og økt lønnsomhet for våre eiere. Gjennom hele verdikjeden, fra råvarenes opprinnelse og helt frem til endelig produkt, er Norilia opptatt av kvalitet og full utnyttelse.

Sirkulaerokonomi

35%

Andelen restråstoff etter vår produksjon av mat, som videreforedles til det vi kaller «plussprodukter»

150 000

tonn med plussprodukter blir forvaltet av Norilia årlig.

70%

Norilia eksporterer til hele verden, 70% av omsetningen kommer fra eksport

Restråstoff Blir til plussprodukt
Hud og skinn Hud og skinn fra norske kuer som har fått godt stell på små gårder, selges til luksusmarkeder over hele verden. De blir blant annet brukt til å lage luksusvesker, belter, sko og møbler.
Ull Norsk ull fra sunne dyr på beite uten plantevernmidler, brukes i eksklusive garn så vel som i garn til produkter hvor man er ute etter slitestyrke og holdbarhet.
Restråstoff fra alle typer dyreslag Dette blir blant annet til næringsrik dyremat - fri for antibiotika og GMO.
Restråstoff fra svin, lam og storfé Svinebein, lammebein og storfesener som vi ikke har kultur for å spise i Norge, blir til delikatesser i andre land i for eksempel Afrika og Asia.
Restråstoff fra fjærfe og egg Fjærfe og egg og er egnet for mange anvendelser der protein, energi eller mineraltilskudd er av interesse. Som for eksempel i sportsernæring, kosttilskudd eller skjønnhetsprodukter. Eggeskall var tidligere et avfallsprodukt som var vanskelig å bli kvitt. Nå bidrar det til å løse alvorlige helseproblemer som kroniske sår som ikke vil gro. Fra fjørfe utvikles proteiner, mineraler og oljer som kan anvendes til kosttilskudd og skjønnhets- og velværeprodukter.
Biogass og biokull Restråstoff fra fjøs og dyrebiler blir til gjødsel, biogass og biokull gjennom forbrenningsanlegg og biogassanlegg.