Gå til innhold

Matsvinn

En tredel av all mat som produseres når aldri fram til en tallerken. I følge hovedrapport 2020: bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, ble det kastet 454 350 tonn mat i Norge i 2020. Dette tilsvarer 84,7 kilo matsvinn per innbygger. Rundt 19 prosent av dette stammer fra matindustrien.


Matsvinn er et problem både fra et ressurs- og et miljøperspektiv. Det krever land, vann, energi og arbeidskraft å produsere mat – ressurser som er bortkastet når maten ender i søpla. Matsvinn er også en betydelig kilde til verdens klimagassutslipp, og i følge til FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO, stammer hele åtte prosent av globale utslipp fra matsvinn. Hadde matsvinn vært et land, ville bare Kina og USA hatt større utslipp.

I Nortura er det tre hovedkilder til matsvinn; råvaresvinn, feilproduksjoner og planleggingsfeil.

40% = råvaresvinn 40% = feilproduksjoner 20% = planleggingsfeil
Dette kalles fabrikksvinn, og inkluderer dyr med skader eller sykdom og svinn i kjøttkvernene eller råvarer som faller på gulvet. Dette kan for eksempel dreie seg om produkter med feil etikett, vakuumslipp eller spekemat med saltkrystallisering. Alle produktene våre lages basert på prognoser. Markedet krever et bredt produktsortiment, og noen produkter skal bare selges i visse kjeder – ofte også kun i visse perioder. Dette kan gjøre det utfordrende å planlegge riktig.

Slik jobber vi

På våre produksjonsanlegg er matsvinn et av de faste temaene på ukentlige forbedringsmøter, og alle de største produksjonsanleggene har egne matsvinnansvarlige. Vi har fallarmer ved transportbåndene, som gjør at færre produkter faller på gulvet. Større grundighet når kjøttet tas ut av kvernene, gjør at mindre går til spille, og avskjær som tidligere er blitt kastet, brukes i andre ferdigmatprodukter. Nortura benytter også kjøleteknikker som gjør at kjøttet holder seg ferskt lenger, og kan dermed sendes ut i markedet når det er størst behov.

Nortura deltar aktivt i ulike næringssamarbeid for å få ned matsvinnet også i andre deler av verdikjeden, og gjennomfører hvert år en rekke tiltak for å oppnå dette. Det inkluderer blant annet satsing på ny teknologi for å forbedre produkters holdbarhet, bedre produktmerking ut til forbruker, bedre lukkemekanismer, og ikke minst samarbeid med kundene for å sikre produksjon i tråd med etterspørsel.

Nortura har lenge hatt et samarbeid med Matsentralen, og bidrar med både produkter og finansiering som kommer vanskeligstilte over hele landet til gode. Matsentralen er vår prioriterte donasjonsmottaker, men vi donerer også varer til andre anerkjente veldedige organisasjoner. I tillegg samarbeider vi med initiativet Too Good To Go.

Vi rapporterer årlig matsvinnet vårt til NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning). NORSUS definerer matsvinn som nyttbare deler av mat, produsert for mennesker, som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter slaktes eller høstes. Norturas rapportering av matsvinn gjelder fra dyret er slaktet til maten er levert på Norturas rampe – med unntak av varer som blir kreditert som følge av feil fra Norturas side. Tallene inkluderer med andre ord ikke svinn hos butikkene eller forbrukeren.

Utvikling av matsvinnreduksjon

Positiv utvikling for reduksjon av matsvinn

I 2022 var matsvinnet til Nortura på 0,54 prosent. Det tilsvarer en reduksjon på 52 prosent siden 2017, da matsvinnet lå på 1,07 prosent. Vi har dermed nådd målet i myndighetenes Tilslutningserklæring om 50 prosent reduksjon, åtte år før fristen, og er på vei til å nå vår interne målsetting om 80 prosent reduksjon innen 2030.