Gå til innhold

Vi reduserer avfallet vårt og sorterer mer

På lik linje med andre store industribedrifter, genererer Nortura en betydelig mengde ikke-organisk avfall – blant annet som følge av strenge krav til hygiene for å sikre at maten vi produserer er trygg å spise. Dette innebærer at vi bruker store mengder engangsplast som beskyttelse mellom medarbeiderne våre og maten som produseres.


I Nortura jobber vi kontinuerlig for å redusere mengden avfall fra anleggene våre, og for å øke sorteringsgraden. Målet vårt er at mest mulig av det ikke-organiske avfallet skal sendes til gjenbruk og dermed gå inn i nye sirkulære verdikjeder. En utfordring når det gjelder plastavfallet, er at det er forurenset med matrester, og dermed ikke er egnet for gjenbruk. Vi jobber derfor med å finne alternativer til denne plasten, som kan ivareta hensyn til mattrygghet, samtidig som vi reduserer mengden avfall som går til forbrenning.

Vi samarbeider tett med alle våre kontraktspartnere på avfallshåndtering (Retura, Norsk Gjenvinning og Ragn-Sells). Vi har programmer på de største anleggene våre, hvor vi analyserer sortering, type avfall og plassering av lastbærerne – for å sørge for at sorteringen er mest mulig effektiv, slik at vi når målene våre om mindre restavfall og økt sorteringsgrad.