Gå til innhold

I nært samarbeid med andre

Mange av utfordringene vi står overfor, klarer vi ikke å løse alene. 

FN 6 B

En forutsetning for å nå våre ambisiøse mål, og utvikle nye løsninger for en bærekraftig omstilling, er samarbeid både i og utenfor vår egen verdikjede. Nortura vil legge vekt på samarbeid og partnerskap med aktører fra landbruk, sivilsamfunn, forskning, myndigheter og næringsliv i årene som kommer. Nortura samarbeider også med nasjonale og internasjonale myndigheter. Samarbeidene må etableres både i og utenfor vår egen verdikjede. Nortura vil også engasjere seg i ikke-egennyttige aktiviteter for å styrke bærekraftige matsystemer både i Norge og i utviklingsland.

Nortura deltar aktivt i FN Global Compact, og vi forplikter oss til å overholde de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv i vår virksomhet. Vi vil årlig rapportere på våre resultater i henhold til kravene i Communication on Progress

Nortura skal aktivt identifisere risiko for brudd på våre retningslinjer gjennom regel - messige revisjoner. Vi skal gjennomføre forbedringstiltak der det er nødvendig

Alle bedrifter som ønsker å levere varer og tjenester til Nortura, skal signere Norturas Supplier Code of Conduct, relatert til bærekraft.

Se alle våre mål og les mer om våre samarbeid med andre i vår bærekraftrapport.

Storfe Foto Håvard Simonsen

Les mer...