Gå til innhold

Omsorg for mennesker og dyr

Nortura skal være et trygt og godt sted å jobbe. God dyrevelferd er en forutsetning for vår drift.

FN 5 B

Nortura skal være en mangfoldig og sosialt inkluderende arbeidsplass. Vi skal sørge for gode og trygge arbeidsforhold som legger vekt på inkludering, mangfold og kompetanseheving gjennom hele verdikjeden vår – og med den høyeste standarden for dyrevelferd i verden.

Vi skal ha flest mulig faste- og heltidsstillinger, og gode lønns- og arbeidsvilkår for alle våre ansatte

Vilkårene skal være like, uavhengig av alder, kjønn, legning og etnisitet. Utenlandske vikarer har like arbeidsvilkår og lønnsbetingelser som norske innleide og ansatte.

Vi har nullvisjon knyttet til personskader i virksomheten vår.

Vi skal ha 50 prosent kvinner i ledende stillinger og styrende organer

Nullvisjon knyttet til dårlig dyrevelferd i hele vår verdikjede.

90 % av våre anlegg skal ha oppnådd karakteren A i Etisk Regnskap innen 2025 og 100% innen 2030.

Alle våre produsenter skal være en del av bransjeetablerte dyrevelferdsprogrammer innen 2027.

Se alle våre mål og les mer om vårt arbeid med "omsorg for mennesker og dyr" i vår bærekraftrapport

Storfe Foto Håvard Simonsen

Les mer...