Gå til innhold

Metan

Rundt halvparten av jordbrukets samlede klimagassutslipp stammer fra metan fra drøvtyggere. I Nortura, og blant våre eiere og samarbeidspartnere, jobbes det systematisk for å redusere utslipp av metan.

Metan er en 28 ganger mer effektiv bidragsyter til drivhuseffekten enn karbondioksid, men har en kort levetid på bare 12 år i atmosfæren. I 2022 inngikk de tre bondeeide samvirkene Nortura, TINE og Felleskjøpet en samarbeidsavtale om å kutte utslipp av metan fra jordbruket i årene som kommer.

Fôr2 Foto Siw Sandberg Holter

1. Fôring og effektivisering

Metanproduksjon i vommen til drøvtyggere er i hovedsak et avfallsprodukt fra fermentering av tungt nedbrytbare karbohydrater som hovedsakelig finnes i planter.

En balansert og stabil fôrrasjon etter dyrets behov for energi-, fett-og proteinråvarer, bidrar til at næringsstoffene i større grad anvendes til kjøtt og melk, som gir en lavere produksjon av metan.

Bedre grovfôrkvalitet gjennom økt fordøyelighet sammen med riktig mengde og type kraftfôr, er essensielt for å oppnå høy fôrutnyttelse, hvilket styrker lønnsomheten for bonden.


Ku

2. Avl og genetikk

Norske bønder og de avlsorganisasjonene de eier (Geno, Norvin, Tyr og Norsk Sau og Geir), har hatt et stort fokus på å redusere klimautslipp gjennom avl de siste årene.

For eksempel estimerer Geno at prosjektet Avl for klimavennlig storfe, vil resultere i kuer med 30 prosent mindre metanutslipp i fremtiden, og samtidig øker fôreffektiviteten som spiser mest mulig norsk grovfôr.

Les mer: Klimakua NRF | Geno

Signering av avtale på Mære, foto: Merete Haseth / Hattrem AS

3. Tilsetningsstoff i fôr

Nye tilsetningsstoffer i fôret, som rødalger og 3NOP, reduserer metan uten å gå ut over smak og kvalitet.

I samarbeid med flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, blant annet Tine, Geno, Nord Universitetet og NBMU, skal Nortura og Mære i gang med et prosjekt som skal undersøke metanreduksjons-potensialet ved ulike fôrtilsetninger til norske okser.

Forsøk i Canada og Sveits viser reduksjonspotensial på kjøttproduksjon på 40-60 prosent.

Finansiert av NorgesGruppens bærekraftsfond Handle, og Sparebank 1 Midt Norges samfunnsutbytte, Nortura og Mære Landbruksskole.

Les mer om prosjektet her

Ingrid Nordbø Per Harald Vabø Eimund Nygaard Kjell Rakkenes Frode Halvorsen Bjørn Malm Foto Birgit Rodvelt IVAR 2

4. BioJæren: Husdyrgjødsel til biogass

Nortura og Tine undertegnet i 2022 en intensjonsavtale om bygging av et biogassanlegg for husdyrmøkk på Jæren, med Air Liquide, det interkommunale gjennvinning-selskapet IVAR og Lyse. Prosjektet vil bidra til å redusere utslippet av metan fra husdyrgjødsel, samt produsere store mengder fornybar energi og biogjødsel. Beregninger viser at dette anlegget vil kunne redusere metan­gassutslippene fra landets tre største husdyrkommuner med 15 prosent når det står ferdig.

Les mer: Nortura | Planlegger for ny biogass- og gjødselfabrikk på Jæren

Sau pa beite no026734 Foto Ringdal Grethe

5. Friske dyr er viktig

I tillegg til egenskaper som god fôrutnyttelse og lav metanproduksjon, er også helsen til dyra viktig. Friske dyr gir mindre svinn og bedre produksjon, og dermed lavere klimagassutslipp per enhet melk eller kjøtt.