Gå til innhold

Klimautslipp fra transport

Nortura har et betydelig transportbehov, og dette representerer en av våre største fossile utslippskilder.

Norturas transportbehov er i hovedsak for lang og tung transport, både når det gjelder levende husdyr, produkter og råvarer. Per i dag finnes det ikke tilfredsstillende nullutslippsløsninger i dette markedet, men utviklingen skjer heldigvis raskt, både innenfor elektrifisering, biogass og hydrogen.

80 prosent av vår transport er gjennomført av eksterne leverandører, og vi er avhengige av samarbeid for å nå våre nullutslippsmål. Derfor har vi nå inngått en langsiktig strategisk avtale med en av Norges største termoleverandører; innen 2027 skal Litra frakte 60 prosent av alt vårt gods med nullutslippskjøretøy, og vi skal være først ute når ny teknologi tilbys.

Nortura har satt som mål å redusere utslipp fra transport med 80 prosent innen 2030.