Gå til innhold

Klimautslipp fra industri

Norturas overordnede mål er å være netto-klimanøytrale innen 2040 i den ikke biologiske delen av vår produksjon.

De siste årene har Nortura gjennomført store investeringer for å fase ut fossile energikilder på våre fabrikker (fyringsolje, naturgass og propan). Nye kilder til energi varierer fra anlegg til anlegg, men i hovedsak bytter vi til strøm, fjernvarme eller biogass fra lokale anlegg. Et internt energiprosjekt ser nå på muligheten for å benytte oss av andre fornybare energikilder i fremtiden. I tillegg har vi et stort fokus på effektivisering av produksjonsprosesser i daglig drift, ved hjelp av ny teknologi som blant annet reduserer forbruk av energi.