Gå til innhold

Mat på naturens premisser

Naturen og biologiske prosesser er grunnlaget for Norturas produksjon av mat.

FN 2 B

Som bonden selv er vi opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget, og på naturens premisser. Naturen og biologiske prosesser er grunnlaget for Norturas produksjon av mat. Nortura har både et direkte og indirekte ansvar for at bondens jorder og gårder og våre fabrikker, kan fortsette å produsere mat i generasjoner som kommer, på en måte som reduserer klimaforandringene og styrker naturens mangfold.

Netto-klimanøytrale innen 2040 og klimapositive innen 2050

80% reduksjon i utslipp fra transport innen 2030

100% fornybar energi på våre anlegg innen 2025

30% reduksjon i utslipp av metan fra våre drøvtyggere innen 2030 og 50% innen 2050

Innen 2023 skal vi kartlegge vår påvirkning på naturmangfold og økosystemer gjennom verdikjeden, og legge frem en plan for hvordan vi skal være naturpositive gjennom hele verdikjeden.

Se alle våre mål og les mer om vårt arbeid med "mat på naturens premisser" i vår bærekraftrapport

Storfe Foto Håvard Simonsen

Les mer...