Gå til innhold

Lokal økonomisk vekst

Nortura bidrar til å skape betydelige verdier for samfunnet og det norske fellesskapet. Dette er verdier som ikke forsvinner ut av landet, men som blir igjen i Norge og norske lokalsamfunn – og bidrar til å skape levende byer og bygder over hele landet.

Nortura er tilstede i nesten alle norske kommuner. Gjennom våre 24 produksjonsanlegg fra Karasjok i nord til Egersund i sør og 17.000 gårdsbruk over hele landet, bidrar vi med arbeidsplasser, skatter og avgifter, og kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører.

Vår drift og verdikjede, fra gård til butikk, gir positive økonomiske og sosiale ringvirkninger over hele landet. En styrket konkurransekraft og et sterkt samvirke vil legge grunnlaget for et fremtidsrettet jordbruk og norsk matproduksjon i årene som kommer.

Norturas innsats er en viktig faktor i å opprettholde norsk matproduksjon og landbruk, og av stor betydning for å sikre arbeidsplasser og en stabil økonomi i Norge. Gjennom vår virksomhet bidrar vi også med å bevare og videreutvikle norsk matkultur og norske landbrukstradisjoner.

4,2 milliarder

i innkjøpte varer og tjenester fra norske leverandører (i 2022)

Slik jobber vi

Nortura er i gang med vår største og mest ambisiøse industrisatsing noensinne. I løpet av de kommende årene vil vi investere omtrent 1,4 milliarder kroner i ny industristruktur. Målet med denne satsningen er å skape et smartere og effektivt industriledd, som vil styrke Norturas konkurransekraft. Investeringene vil resultere i nye, toppmoderne anlegg flere steder i landet, og øke konsernets lønnsomhet med mer enn 400 millioner kroner per år. Dette vil gjøre det mulig for Nortura å tilby bedre produkter, samtidig som det vil øke betalingen til bonden.

Dette er en strategi som vil gi positive ringvirkninger i hele landet. Å styrke konkurransekraften vil sikre arbeidsplasser, opprettholde et sterkt samvirke og sørge for et fremtidsrettet jordbruk og levende bygder.