Gå til innhold

Lokal økonomisk vekst

Nortura skaper store verdier for samfunnet og det norske fellesskapet. Dette er verdier som ikke forsvinner ut av landet, men som blir igjen i Norge og i lokalsamfunn. Norturas bidrag er med på å skape et levende Norge.

Vårt samfunnsregnskap viser vårt økonomiske fotavtrykk i den norske økonomien målt i arbeidsplasser, verdiskaping og skatteinntekter. Regnskapet viser hva vi betaler til bøndene for produksjonene, hva vi kjøpte inn av varer og tjenester fra bedrifter over hele Norge og hva vi bidrar med til samfunnet gjennom skatter og avgifter. Disse pengene skaper velferd, arbeidsplasser og bidrar til innovasjon i kommuner og distrikter over hele landet.

Nortura er nå i gang med den største og mest offensive industrisatsingen noensinne. I perioden frem mot 2025 vil vi investere rundt 1,4 milliarder kroner i ny industristruktur, som betyr nye toppmoderne anlegg flere steder i landet. Det er beregnet at investeringene vil styrke lønnsomheten i konsernet med over 400 millioner kroner i året. Et smartere, mer effektivt industriledd skal styrke Norturas konkurransekraft, slik at vi kan tilby bedre produkter i butikkhyllene enn våre konkurrenter på den ene siden, og samtidig styrke betalingen til bonden på den andre. Slik skal vi sikre både arbeidsplasser, et fortsatt sterkt samvirke og et fremtidsrettet jordbruk og levende bygder i hele landet.

4,8 milliarder

i skatter og avgifter fra bønder, ansatte og underleverandører legges igjen i kommunekasser over hele landet.