Gå til innhold

Et livskraftig landbruk

Vi skal bidra til at det er lønnsomt for bonden å produsere mat og sikre industri-arbeidsplasser i distriktene.

FN 3 B

Nortura er bondens eget selskap, et samvirke eid av 17 000 norske bønder over hele landet. En forutsetning for norsk, bærekraftig
matproduksjon er et lønnsomt og livskraftig landbruk – med gode vilkår og en inntekt som bonden kan leve av. Ringvirkningene er
blant annet spredt bosetting og arbeidsplasser i hele Norge. For å styrke lønnsomheten til eierne våre, vil vi jobbe for en mer rettferdig fordeling av verdiskapingen gjennom matsystemet.

Norturas eiere skal få tilbake den til enhver tid tilgjengelige inntjening, etter at selskapet har sikret forsvarlig forretningsmessig utvikling for å ivareta selskapets posisjon for fremtiden.

Nortura skal jobbe for økt betalingsvillighet og pris på sunt, trygt og bærekraftig produsert norsk kjøtt og egg

Alle Norturas eiere skal ha en lønn de kan leve av, som er konkurransedyktig og står i forhold til verdiskapingen, andre sammenliknbare grupper i samfunnet og som bidrar til å rekruttere nye husdyrprodusenter til landbruket

Se alle våre mål og les mer om vårt arbeid med "et livskraftig landbruk" i vår bærekraftrapport

Storfe Foto Håvard Simonsen

Les mer...