Gå til innhold

Mat fra norske råvarer - det beste fra norsk natur

Bærekraft på naturens premisser - vår tilnærming

Sau lam beite Foto Ringdal Grethe

Bonden er helt avhengig av naturen. Skal vi kunne produsere mat i generasjoner fremover, sier vi i Nortura at vi må gjøre det på naturens premisser.

Les mer

Åpent kyllinghus – se hvordan kyllingene lever

Kylling4 Foto Oivind Haug

Åpenhet er noe både forbrukere og produsenter er opptatt av og derfor har den norske kyllingbransjen høsten 2022 gjennomført en live-stream slik at publikum selv kan følge et standard norsk kylling-innsett.

Les mer...

Nøkkelhull

Nortura økte andelen nøkkelhullsprodukter fra 18 % til 19.3% i 2021

Matsvinn

I 2021 var matsvinnet til Nortura på 0,65 %. Det tilsvarer en reduksjon på 41 prosent siden 2017

Glemte stykningsdeler

Nortura solgte 200 tonn med glemte stykningsdeler i 2021

Friske dyr uten antibiotika

Norske dyr er blant de friskeste i verden. Det kan vi blant annet takke flinke bønder og strenge gårdsrutiner og regelverk for. Og friske dyr trenger ikke antibiotika. Faktisk bruker norsk landbruk minst antibiotika i Europa.

Utnytte råvarene til fulle

Hand egg Foto Oivind Haug

Når Nortura tar imot husdyr fra hele Norge blir det meste mat til mennesker, men en betydelig del av det råstoffet vi får inn gjenbrukes til andre formål. Full utnyttelse av råvarer er en viktig del av satsingen på bærekraft i Nortura, og vårt bidrag til en sirkulær økonomi er helt unik.

Les mer
Dialogmøte22

Vi inviterer til dialog; Kan kjøtt produseres bærekraftig?

I arbeidet med Norturas bærekraftstrategi samler vi en rekke viktige aktører i samfunnsdebatten om bærekraft og mat. Gjennom en serie med dialogmøter ber vi om innspill til våre valg og prioriteringer. Slik skal vi stå bedre rustet til å finne stabile og bærekraftige løsninger for fremtidens kjøtt- og eggproduksjon.

Les mer