Gå til innhold

Vi jobber i lag - for å skape gode liv og en enda bedre morgendag

Livsløpsanalyser

Sokn gard Ryfylke no034437 Foto Pal Engh 1

Nortura har engasjert Norsk Institutt for bærekraftsforskning, NORSUS, for å lage livsløpsanalyser for norsk husdyrproduksjon. En livsløpsanalyse (LCA), kartlegger og vurderer det totale avtrykket til et produkt. Den tar for seg blant annet miljø- og ressurspåvirkning som energi og vannforbruk, utslipp, forsuring, jordkvalitet, arealbruk og biodiversitet.

Les mer...

Stort engasjement rundt Nortura sitt dialogmøte om kjøtt og klima

Dialogmote 4 Klima no035541 Foto Pal Engh

Onsdag 25. oktober holdt Nortura sitt fjerde møte i en serie dialogmøter om bærekraft, kjøtt- og eggproduksjon. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen innledet møtet, og videre ble det presentert nye, norske utslippstall, og lovende løsninger for utslippsreduksjon. Møtet ble avsluttet med en panelsamtale om veien videre.

Les mer...

Nøkkelhull

Nortura økte andelen nøkkelhullsprodukter fra 18 % til 19.3% i 2021

Matsvinn

I 2021 var matsvinnet til Nortura på 0,65 %. Det tilsvarer en reduksjon på 41 prosent siden 2017

Glemte stykningsdeler

Nortura solgte 200 tonn med glemte stykningsdeler i 2021

Friske dyr uten antibiotika

Norske dyr er blant de friskeste i verden. Det kan vi blant annet takke flinke bønder og strenge gårdsrutiner og regelverk for. Og friske dyr trenger ikke antibiotika. Faktisk bruker norsk landbruk minst antibiotika i Europa.

Norturabonden

Jostein Eiane 1 21 1

Norturabonden er en filmserie som viser hvordan det er å være bonde i Nortura. Bli med å se hvordan hverdagen til bøndene våre er.

Les mer...

Utnytte råvarene til fulle

Hand egg Foto Oivind Haug

Når Nortura tar imot husdyr fra hele Norge blir det meste mat til mennesker, men en betydelig del av det råstoffet vi får inn gjenbrukes til andre formål. Full utnyttelse av råvarer er en viktig del av satsingen på bærekraft i Nortura, og vårt bidrag til en sirkulær økonomi er helt unik.

Les mer...
Dialogmøte22

Våre dialogmøter

I arbeidet med Norturas bærekraftstrategi samler vi en rekke viktige aktører i samfunnsdebatten om bærekraft og mat. Gjennom en serie med dialogmøter ber vi om innspill til våre valg og prioriteringer. Slik skal vi stå bedre rustet til å finne stabile og bærekraftige løsninger for fremtidens kjøtt- og eggproduksjon.

Les mer...