Gå til innhold

Mat fra norske råvarer - det beste fra norsk natur

Kan man fôre frem oksekjøtt med lavere klimaavtrykk?

4 Maere Landbruksskole Bilde 28

Kan biffen du spiser bli like klimavennlig som tilbehøret? For første gang i Norge skal det undersøkes om kjøttproduserende okser slipper ut mindre klimagasser dersom man gjør endringer i fôret. Prosjektet drives av Nortura, Mære landbruksskole og NMBU. 

Les mer...

Norturabonden

Norturabonden Jone Skartland no034291 Foto Pal Engh

Norturabonden er en filmserie som viser hvordan det er å være bonde i Nortura. Bli med å se hvordan hverdagen til bøndene våre er.

Les mer...

Nøkkelhull

Nortura økte andelen nøkkelhullsprodukter fra 18 % til 19.3% i 2021

Matsvinn

I 2021 var matsvinnet til Nortura på 0,65 %. Det tilsvarer en reduksjon på 41 prosent siden 2017

Glemte stykningsdeler

Nortura solgte 200 tonn med glemte stykningsdeler i 2021

Friske dyr uten antibiotika

Norske dyr er blant de friskeste i verden. Det kan vi blant annet takke flinke bønder og strenge gårdsrutiner og regelverk for. Og friske dyr trenger ikke antibiotika. Faktisk bruker norsk landbruk minst antibiotika i Europa.

Kyllingtyper i Nortura

Kylling Foto Oivind Haug

Nortura er Norges største kyllingprodusent og har produsert kylling til konsum i mange ti år. Vi er den aktøren i Norge som har jobbet lengst med saktere voksende kylling og standard kylling. På disse sidene kan du lese mer om våre erfaringer med kyllingstyper og få kunnskap om helse og dyrevelferd.

Les mer...

Utnytte råvarene til fulle

Hand egg Foto Oivind Haug

Når Nortura tar imot husdyr fra hele Norge blir det meste mat til mennesker, men en betydelig del av det råstoffet vi får inn gjenbrukes til andre formål. Full utnyttelse av råvarer er en viktig del av satsingen på bærekraft i Nortura, og vårt bidrag til en sirkulær økonomi er helt unik.

Les mer...
Dialogmøte22

Våre dialogmøter

I arbeidet med Norturas bærekraftstrategi samler vi en rekke viktige aktører i samfunnsdebatten om bærekraft og mat. Gjennom en serie med dialogmøter ber vi om innspill til våre valg og prioriteringer. Slik skal vi stå bedre rustet til å finne stabile og bærekraftige løsninger for fremtidens kjøtt- og eggproduksjon.

Les mer...