Hopp til innhold

Nortura

Endringer i Norturas konsernledelse

Nortura slår sammen fabrikkdriften for rødt og hvitt kjøtt og legger dermed grunnlaget for mer rasjonell drift gjennom bedre kompetansedeling, høyere effektivitet og bedre utnyttelse av stordriftsfordeler.

Endringer i Norturas konsernledelse