Hopp til innhold

Nortura - Bondens selskap

Svekket resultat i 2.tertial for Nortura

Resultat før skatt er 9 millioner i minus. Engangskostnader knyttet til omstilling er en viktig faktor.

Svekket resultat i 2.tertial for Nortura