Gå til innhold

Norturabonden - en miniserie

Norturabonden er en filmserie som viser hvordan det er å være bonde i Nortura. 

Serien skal i størst mulig grad skildre hverdagen på gården og er basert på opptak både i fjøset, i omgivelsene og hjemme. Gjennom dette får publikum et innblikk både i familieliv og gårdsdrift, slik at man blir kjent med bonden og familien - og får en forståelse for hvordan det er drive husdyrproduksjon i Norge. For seere som ikke er godt kjent med norsk landbruk er det også mulig å lære litt om de ulike husdyrproduksjonene. 

Nortura ønsker å gjøre opptakene så realistisk som mulig, og ber bøndene om å ikke gjør spesielle tilpasninger i forkant av et opptak. Det betyr at seerne kan møte rot eller hverdagslige hendelser.

Norturas bønder går hver eneste dag på jobb fordi det oppleves som meningsfylt å jobbe med matproduksjon. Men samtidig opplever vi at det i Norge er for lite kunnskap om hvordan maten produseres – og hvordan det er å drive gård i Norge. Serien skal bidra til å bygge mer kunnskap om norsk gårdsdrift og husdyrhold i Norge.

Vi håper at en større grad av åpenhet skal gjøre flere interessert i norsk landbruk, og opptak basert på en tradisjonell reality-tilnærming bidrar til å bygge tillitt til norsk matproduksjon.

Vi møter bønder som tar oss med inn i sin hverdag og lar oss bli kjent med denne. Vi har bedt deltagerne fortelle om gården og hvordan de driver, og spør om å få følge de gjennom hverdagslige gjøremål. Det kan oppstå situasjoner som ikke er planlagt, enten i fjøset eller i intervjusituasjonen, i form av hendelser eller uttalelser. Dette vil i minst mulig grad bli redigert, da vi ikke ønsker å redigere historiene. Vi ønsker ikke å stille spørsmål av politisk karakter, og vil derfor redigere vekk uttalelser som er politiske eller på annen måte krenkende overfor tredjepart. Det kan oppstå hendelser i etterkant av opptak vi ikke er kjent med. Den enkelte må selv stå ansvarlig for egne uttalelser.

Nei, Nortura forsøker å tegne et mest mulig realistisk bilde av bondens hverdag. Vi spør bøndene om å ta oss med inn i sin hverdag. og oppfordrer alle til å være seg selv og møte oss uten forberedelser. Vi ønsker for eksempel ikke at det skal ryddes før vi kommer – og vi ønsker ikke at de skal møte oss med andre rutiner enn normalt.

Vi bruker tid med opptak og filmer dyra i sine naturlige omgivelser. Enkelte ganger vil vi også besøke bonden flere ganger. Nortura har i forkant av møtene rådført seg med rådgiverapparatet, som kjenner gårdbrukerne fra før, slik at vi vet mest mulig i forkant. Vi legger dessuten vekt på å besøke flere typer gårder, både de som har nyere fjøs og eldre fjøs. Dyrevelferd I Nortura er viktig både bonden, selskapet og for dyra, og det er mange som hver eneste dag går på jobb for å sikre at dyra har det bra.