Gå til innhold

Verdens beste råvarer

Nortura produserer mat fra norske råvarer - rett fra fjell, kyst, enger og fjøs.

Norge har et variert landbruk over hele landet, der husdyrhold spiller en viktig rolle. Norturas råvarer kommer fra gårder med friske dyr og lite sykdommer takket være en restriktiv bruk av antibiotika på dyr. I tillegg er mattrygghet noe av det viktigste vi i Nortura jobber med. Gjennom strenge rutiner, tilsyn, kontroller og systemer for sporbarhet jobber vi for at råvarene holder den gode kvaliteten helt ut til forbrukerleddet. For kvaliteten på norsk mat er god. Kanskje er det verdens beste råvarer?


Våre merkevarer er en av de største brukerne av Nyt Norge-merket. Alle Nyt Norge produkter kommer fra råvareprodusenter som kan dokumentere at de bruker kvalitetssystemet i landbruket (KSL) som er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard.

Mat på naturens premisser

Selv om vi kun har tre prosent dyrkbar mark i Norge, har landet vårt har store områder med beitemark. Dyr forvandler gress og beitemark til mat for mennesker, og er en viktig del av norsk landbruk.