Gå til innhold

Fra og med 3.tertial 2022 vil Nortura kun publisere årsmelding ved årsslutt. Det vil fortsatt publiseres tertialrapporter for 1.tertial og 2.tertial som tidligere.