Gå til innhold

Alle innkjøpsavtaler forhandles av Konserninnkjøp

Vi er opptatt av gode og langsiktige samarbeidspartnere som bidrar til et sterkere og mer lønnsomt Nortura gjennom fokus på innovasjon, kostnadsreduksjoner, bærekraft, dyrevelferd, menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etterlevelse av inngåtte avtaler.

I og med at vi er BRC-sertifisert, må hele leverandørkjeden oppfylle kravene i en godkjent GFSI-standard, i tillegg til å følge lover og regler for din virksomhet.

Den vanligste metoden for å bli leverandør av Nortura, er å delta i forespørselsprosesser som gjennomføres når eksisterende avtaler utgår. Dersom dette er av interesse for deg, ta kontakt med kategoriansvarlige hos Konserninnkjøp, se kontaktinformasjon Konserninnkjøp under.

Faktura kan effektueres på to måter

Dersom det foreligger innkjøpsordrenummer (PO) på bestillingen, skal innkjøpsordrenummeret fremkomme tydelig på faktura. Dersom bestillingen er uten PO-nr., så skal faktura merkes med bestillers initialer (fem bokstaver) og være i henhold til lov og forskrifter. Fakturert mengde og mengdeenhet må samsvare med innkjøpsordre. Samlefakturering med referanse mot innkjøpsordrenummer er ikke tillatt. En PO genererer en faktura. Faktura kan effektueres på to måter, se nedenfor, der ønsket fakturaform er nevnt i prioritert rekkefølge:

1. Elektronisk faktura

Dersom leverandøren har mulighet for å sende faktura elektronisk (EHF-format), er dette den foretrukne fakturaformen. Opprett kontakt med Norturas regnskapsavdeling for videre fremdrift gjennom e-post til regnskap@nortura.no

2. PDF-format via e-post

Fakturaen sendes per e-post til fakturamottak@nortura.no

Tilbaketrekking av produkter solgt til Nortura/ Beredskapsinfo

Dersom du må tilbakekalle produkter solgt til Nortura, skal du ta kontant med Norturas sentrale beredskapstelefon snarest på telefon: (+47) 800 800 92. Leverandøren blir automatisk satt over til Norturas ansvarlige vakthavende, som igjen sikrer at dette blir håndtert etter rette prosedyrer internt. Du må i tillegg ha dialog med gjeldende fabrikker(er) og ansvarlige hos Konserninnkjøp.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Konserninnkjøp, kan du sende oss en e-post til innkjop@nortura.no