Gå til innhold

Unikt samarbeid gir flere faglærte

Nortura Tønsberg måtte tenke kreativt for å rekruttere nok faglærte kjøttskjærere i takt med utvidelsen av anlegget. Et unikt samarbeid med Manpower har gitt gode resultater.

Nortura Tonsberg no034900 Foto Pal Engh

Kjøttskjærere er en av mange yrkesfag der det er vanskelig å få tak i nok faglært arbeidskraft. Langt mellom utdanningsstedene har gjort rekrutteringen ustabil over flere år. Når Nortura Tønsberg etablerer Norges største skjærelinje for svineråstoff har de brukt mye tid på å planlegge nettopp bemanningskabalen, for å sikre at de for årene fremover bygger riktig arbeidskraft. Samarbeidet med Manpower har vært helt avgjørende.

- Nortura Tønsberg skal i tiden fremover tredoble skjærevolumet av svinekjøtt, i takt med at de skal begynne å motta slakt fra midt og Vest-Norge til Tønsberg. Vi estimerer at det er behov for om lag 60 faglærte kjøttskjærere når vi starter opp med nye linjer i Tønsberg. Selv om vi også overtar kjøttskjærere fra andre Nortura-fabrikker har vi vært nødt til å tenke langsiktig for å dekke et fremtidig behov, sier HR-sjef Ann-Kristin Johnsen ved Nortura Tønsberg.

Tar ansvar for utdanningen selv

Sammen med Manpower i Tønsberg begynte hun allerede i 2021 å planlegge hvordan de kunne få til gode løsninger sammen. Ganske snart kom de opp med et løp som kunne ta ufaglærte inn i et opplæringsløp mot fagbrev.

- Vi har valgt å etablere det vi kaller Manpower Academy, altså et skreddersydd utdanningsløp for kjøttskjærere, sier Kari Andreassen, som er distriktsleder i Manpower Vestfold om samarbeidet:

- Det var stor etterspørsel etter faglærte skjærere, og vi vet fra tidligere at det er kompetanse-mangel i Norge på dette faget. Vi så på dette som et veldig spennende samarbeidsprosjekt. Et konsept som Manpower og Nortura kunne utvikle og skreddersy sammen.

Opplæringsløpet innebærer ett års lønnet opplæring/praksis via Manpower, deretter fast ansettelse i Nortura med intensjon om fagbrevopplæring i kjøttskjærerfaget. På den måten kan Manpower bidra til å utdanne faglærte i tråd med behov.

1 april 2022 var det første Academy-kullet i oppstart. 1 april 2023 fikk alle sammen fast jobb på Nortura og startet da lærlingeløpet fagbrev. Etter ett år hos Manpower ble det overlevering av diplom og blomst for gjennomført opplæringstid. Siden oppstart av prosjektet i 2022 er totalt 15 medarbeidere rekruttert via Manpower Academy. Fem av disse er nå fast ansatt og 10 er fortsatt i trening.

- Full lønn under opplæring og utdannelse er en fantastisk mulighet. Vi har vært samarbeidspartner med Nortura i mange år og vi vet at Nortura er en god arbeidsplass, sier Andreassen.

Som en del av arbeidet med ny industristruktur, bygger Nortura Tønsberg landets største skjæreavdeling for svin, med dette blir vi et hovedmaskineri for produksjon av svineprodukter i Norge. Ny skjæreavdeling samler større volumer av svinekjøtt i Nortura på ett stort anlegg. Ny avdeling er beregnet å gå i full drift fra januar 2024.

Overføres til andre anlegg

Prosjektet med Manpower er så vellykket at man nå overfører prosjekt-idéen til andre Nortura-anlegg som trenger mer faglært arbeidskraft.

- Vi ser for oss at vi kommer til å samarbeide med Manpower Academy i lang tid framover, og kommer til å starte nye opplæringsløp jevnlig, sier Johnsen.

Samarbeidet kan ha bidratt til å revitalisere et fag som mange har glemt.

- Dette samarbeidet har ikke bare tilført nødvendig kompetanse, men har også gjenopplivet interessen for yrker som tidvis har blitt oversett. Her får våre medarbeidere muligheten til prøve seg i et yrke de ikke hadde tenkt på skulle passe dem, sier Andreassen.

Nortura Tonsberg no034916 Foto Pal Engh