Gå til innhold

Uakseptable brudd på dyrevelferdsloven

En dokumentar som sendes på NRK i kveld viser alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Nortura aksepterer ikke at dyr behandles dårlig og skjerper kravene til sine produsenter.

Dokumentaren er satt sammen av en rekke opptak gjort over tid, i hovedsak gjennom bruk av skjult kamera hos norske svineprodusenter. Nortura har politianmeldt en av produsentene som er med i filmen. Vedkommende er leverandør til Nortura og er involvert i en episode som er helt uakseptabel. Det gjelder kastrering av gris uten bruk av bedøvelse. Nortura tok umiddelbart kontakt med bonden da vi ble gjort kjent med det og meldte saken til både politi og Mattilsyn. Han har også selv valgt å melde seg til Mattilsyn og politi.

Vi har tett kontakt med bonden, og forsikrer oss om at dyra hans har det bra. Bonden får imidlertid ikke levere slaktegris til hverken Nortura eller vår merkevare Gilde, mens saken er under politietterforskning.

– Jeg er bonde selv, og det filmen viser går imot alt jeg står for. Det er vondt å vite at slikt dyrehold finnes hos noen kolleger, selv om det er få. Det er helt uakseptabelt for forbrukerne, for landbruket og ikke minst for dyra sjøl, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

– Dette er første gang at Nortura har gått til det skrittet å politianmelde en av våre produsenter. Dette har vi gjort fordi det er riktig å gjøre når vi blir kjent med et alvorlig lovbrudd, og fordi det skal ikke være noen som helst tvil om hva slags holdning Nortura har til hendelsen i filmen. Dette er å sende et krystallklart signal til egne rekker og det forventer jeg at alle er enige om, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

– Vi iverksetter nå ytterligere tiltak for å sikre at regelverket følges. Vårt klare budskap er at produsenter som ikke har god dyrevelferd heller ikke skal være med oss videre, sier hun.

Hva gjør Nortura?
De uakseptable forholdene som vises i filmen er fra flere år tilbake. Siden Mattilsynets rapport om dyrevelferd hos gris i 2018, har bransjen gjennomført mange tiltak for å sikre at regelverket følges opp på gårdene, både årlige veterinærbesøk og trekk i prisen når ikke programmet følges. Det har også blitt gjennomført en lang rekke kurs rettet mot produsenter.

I 2018 innførte Nortura det såkalte Griseløftet – med utvidede krav til dyrevelferd for dyr som inngår i produktserien Gilde Edelgris. (Les mer om det her…)

I tillegg til dette følger Nortura nå opp med målrettede besøk og inspeksjoner på gårdene hvert år, og vil systematisk følge opp dersom vi har mistanke om dårlig dyrevelferd. Våre rådgivere og dyrevernansvarlige på slakteri blir viktige for å følge dette godt opp.

– Vi gjennomfører også nå fortløpende obligatoriske møter med alle våre svineprodusenter for å gå igjennom alt av regelverk. Ingen skal kunne si at de ikke kjenner til regelverket eller våre krav. Og vi kommer til å være tydelige på konsekvenser: Produsenter som ikke har god dyrevelferd ønsker vi ikke å ha med oss videre. Vi vil holde muligheten åpen for å politianmelde produsenter hvis ikke dyrevelferden er ivaretatt, sier Vaag.