Gå til innhold

Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder

Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble gjenvalgt som styreleder og Jan Erik Fløtre fra Byrkjelo ble valgt som nestleder på Norturas årsmøte onsdag 6.april. Nye inn i konsernstyret er Linda Gjerde Myren fra Møre og Romsdal og Ole Johs Egeland fra Østfold.

Trine Hasvang Vaag 14

Nye inn i styret ble Linda Gjerde Myren fra Møre og Romsdal og Ole Johs Egeland fra Østfold. Jan Erik Fløtre er gjenvalgt som nestleder og som styremedlem for to år. Hans Amund Braastad, Merete Sund, Tone Steinsland, Bente Borgen og Tronn Olaf Flittie er gjenvalgt som styremedlemmer.

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens forslag.

Det eiervalgte i styret i Nortura består av:

Styreleder Trine Hasvang Vaag, midt

Nestleder Jan Erik Fløtre, vest

Styremedlemmer

Jan Erik Fløtre, vest

Hans Amund Braastad, innlandet

Linda Gjerde Myren, vest

Ole Johs Egeland, øst

Merethe Sund, nord

Tone Steinsland, agro

Bente Borgen, innlandet

Tronn Olaf Flittie, innlandet


1. vara til styret Johan Kristian Daling, midt

2. vara til styret Martin Mæland, agro

3. vara til styret Bente Børsheim, nord

4. vara til styret Mari Trosten, nord

Kirsten Helen Myren fra Vegårshei ble gjenvalgt som ordfører, og Bjørn-Arne Skoglund fra Risøyhamn gjenvalgt som varaordfører. Ole Martin Fjeldberg ble gjenvalgt som leder av kontrollkomiteen og Jon Egil Grøntvedt gjenvalgt som medlem. Borgny Grande er leder av valgkomiteen, med Bjørn Magnus Tordhol som nestleder og Anita Sæter, Bent Ove Byberg og Tormod Nilsen som medlemmer.