Gå til innhold

Tenk deg at hver tredje binge står tom...

(EIERBREV 22.06.20) Nortura har betydelig overkapasitet ved enkelte slaktelinjer.

Gilde ny gris Brit Tove Krekling Aker i Hokksund no017166 Foto Rune Bendiksen JPG

Ved for eksempel Rudshøgda og i Tønsberg utnyttes bare 63 og 67 prosent av kapasiteten for slakting av gris. For en svineprodusent ville det bety at hver tredje binge sto tom.

For å fylle griselinjene på Rudshøgda og i Tønsberg måtte Nortura ha tilført all gris som i dag går til konkurrentene i disse områdene. Det er selvfølgelig helt urealistisk.

Også for andre dyreslag er det tilsvarende eksempler. Storfelinja på Rudshøgda har fram til nå utnyttet bare 57 prosent av kapasiteten. Her øker utnyttelsen til 80 prosent når anlegget overtar slaktingen fra Otta. Den nye industriplanen legger opp til en anleggsstruktur med større kapasitetsutnyttelse og bedre lønnsomhet.