Gå til innhold

Spekemat fra Nortura Tynset produseres nå med fossilfri energi

Norturas anlegg på Tynset har installert to nye EL-kjeler. Kjelene skal bidra til produksjon av damp til prosesser og for oppvarming av vann og lokaler. Disse faser dermed ut dagens oljekjeler.

Morten Leeteng Sagvagog Arild Nordvi

–Dette medfører at anlegget kan eliminere bruk av fyringsolje (ca. 235 000l pr år) og dermed kutte utslipp av CO2 med 630 000 CO2-ekv. Det tilsvarer rundt 360 000 km kjørt med bensinbil. Det ligger heller ikke et ubetydelig sparepotensiale i dette, sier teknisk sjef ved Nortura Tynset Morten Leeteng Sagvang.

I tillegg til å eliminere CO2 utslipp vil nye kjeler ha en forbedret virkningsgrad (spesielt for oppvarming ettersom det erstatter en 40 år gammel kjele) og dermed bidrar til å redusere energiforbruket på fabrikken.

Fornyelse av kritisk infrastruktur og en mer miljøvennlig profil

–Vi har til nå brukt oljefyr til å varme vann og produsere damp. En kjele som produserer varme til vann og en som produserer til damp. Vi utforsket hvilke muligheter vi hadde og til sjuende og sist var det lettest å gå over til strøm, sier fabrikksjef Arild Nordvi ved Nortura Tynset.

Videre forteller teknisk sjef Leeteng Sagvang at elkjeler er mer driftssikkert, mindre belastende og er enklere å vedlikeholde. De nye kjelene vil følges opp regelmessig gitt krav til oppfølging og vedlikehold.

Flere prosjekter på blokka

Utfasing av fossile brensler for fabrikkdrift et av hovedmålene i Nortura sin bærekraftstrategi, der målet er nullutslipp innen 2030. Utfasingen er også et av hovedsatsningsområdene til Nortura Produksjon, slik at denne overgangen ved Nortura Tynset er helt klart en viktig milepæl for hele Nortura. Dette er ett av de første i rekken av flere prosjekter Nortura har for utfasing av fossilt brennstoff.

–Ved flere av våre anlegg jobbes det nå med utfasing av fyringsolje eller propangass og en mer klimavennlig overgang til elektrisitet og biogass. Det er gledelig å se at Installasjonen av el-kjelene på Tynset allerede gir avkastning i form av redusert CO2-utslipp, sier Cecilie Arnesen Hultmann, Leder for bærekraft i Nortura.

Thomas Sissener Bonafede2
Thomas Sissener Bonafede
Kommunikasjonsrådgiver
thomas.sissener.bonafede@nortura.no 482 63 189