Gå til innhold

Småfehold i Norge

De fleste norske sauer og lam beiter i utmarka om sommeren. Dette er spesielt for Norge og gir kjøttet en unik kvalitet.

Sau no01051

Bra for helse og velferd

Utmarksbeiting reduserer faren for å bli smittet av sykdommer, og det er bra for sauen å gå i fred på beitet. Sauebøndene har jevnlig tilsyn med dyra, for å sjekke at alt er som det skal. De norske sauene har et godt liv, helt enkelt.

Sluttfôring for optimal kvalitet

Lammene som ikke er slaktemodne når de kommer fra utmarksbeite om høsten, blir sluttfôret en periode hjemme på gården med beite, grovfôr og kraftfôr slik at de får optimal kvalitet. Bonden vurderer nøye både vekt og kjøttfylde før lammene leveres til slakt.

Sauene som ikke blir slaktet mens de er lam, flyttes innendørs i vinterhalvåret. Gjennomsnittlig levealder for en sau er rundt fire år.

Sauebøndene øker produksjonen

I mange år har produksjonen av sau og lam vært for lav til å dekke etterspørselen i Norge. Sammen med andre aktører har vi i Nortura stimulert til økt produksjon. Sauebøndene har fulgt opp, og nå har vi mer enn nok sau og lam til å dekke det norske markedet. Det er ingen grunn til å ikke kose seg med norske kvalitetslam!

Gode råd til medlemmene våre

I Nortura har vi tett dialog med sauebøndene våre. Vi gir råd og veiledning om alt fra visningsfjøs og lamming, til øremerking og klipping. Våre rådgivere gjør sitt beste for å sikre velferden til sauen og økonomien til bonden.