Gå til innhold

Seier i retten for Nortura – vinner på alle punkter

Nortura har i dag fått medhold på alle punkter i tingretten for vår tolkning av forskriften og vår håndtering av denne i underskuddssituasjonen vi har stått i den siste tiden.

Nortura 16 9

Det var Den stolte Hane som brakte Nortura inn for retten med krav om midlertidig forføyning. De krevde et forbud mot å levere konsumegg til industrien.

«Vi er tilfredse med at Oslo tingrett gir oss medhold på alle punkter, både i spørsmålet om midlertidig forføyning og forståelsen av forskriften», sier Kjell S Rakkenes som er konserndirektør for strategi, bærekraft og kommunikasjon i Nortura.

Saken har skapt en usikkerhet som har vært skadelig for matprodusentene som er avhengige av norske egg. Etter vårt syn burde denne saken aldri ha havnet for retten. Vi glade for at situasjonen nå er avklart. I en underskuddssituasjon er det forståelig at enkeltaktører vil sikre seg flest mulig egg, men Nortura kan ikke ivareta en enkeltaktørs ønsker om å få mer på bekostning av andre i markedet.

Vi forutsetter nå at rettens avklaringer rydder opp i usikkerheten, og bidrar til å skape ro og forutsigbarhet for handelen, matvarebransjen, forbrukerne og bøndene.

Markedsreguleringen er til for å sikre leveringssikkerhet for bøndene, stabile priser til forbrukerne og en høy selvforsyning av norske råvarer.

Egg til påske

Inn mot påske prioriterer Nortura som vanlig alle tilgjengelige konsumegg til forbrukere. Leveransene av egg inn mot påsken i år er på nivå med i fjor.

Dersom vi unngår hamstring, vil det i utgangspunktet være nok egg til alle, selv om man ikke nødvendigvis får tak i alle varianter til enhver tid.

Nortura oppfordrer folk til ikke å kjøpe mer egg enn de normalt ville gjort i påsken.

Kjell S Rakkenes
Kjell S. Rakkenes
Konserndirektør - strategi, bærekraft og kommunikasjon
kjell.rakkenes@nortura.no 905 52 956
Matilda Aronsson no035328 Foto Pal Engh
Matilda Aronsson
Senior kommunikasjonsrådgiver
matilda.aronsson@nortura.no 915 96 181