Gå til innhold

Sammen for sunnere barn

Nortura skal bidra for å styrke kunnskap om gode spisevaner hos barn og unge. Prosjektet ledes av Helse Sør-Øst.

A20sunnere20barn

- Vi er stolte over at vi har inngått en 3-årig samarbeidsavtale med SunnereBarn.no, sier direktør for samfunnsansvar og trygg mat, Hanne Steen.

Fokus på kosthold

SunnereBarn er en del av det nasjonale kompetanseprosjektet «Fra kunnskap til handling» med fokus på å fremme gode kostholdsvaner og forebygge fremtidig livsstilssykdom blant barn og unge gjennom nasjonale kurs for ansatte i helse og utdanningssektoren.

Prosjektet er initiert og ledes av Samira Lekhal, seksjonsoverlege Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold. SunnereBarn gjennomføres av GreeNudge.

Sist fredag deltok Nortura på lanseringsseminaret for SunnereBarn. Nettsiden skal bidra til at barn får bedre kostholdsvaner og økt matglede i barnehage og SFO. For barn og unge er sunt kosthold, helse, vekt, og sosial utvikling nært knyttet sammen. Sunt kosthold fremmer helse og forebygger overvekt.

Sunne produkter

SunnereBarn tilbyr kompetansepakke med årlige kurs for ledere og ansatte, opplæringsmateriell og ordning for bestilling av mat gjennom «Mat for Minsten». En nettside som retter seg mot over 3000 grunnskoler og enda flere barnehager. 60% av matinntaket til barn er i barnehage/SFO. Det er et faktum at det serveres for lite kjøtt og egg til barn, og at for mye av energiinntaket kommer fra karbohydrater.

- Dette gir Nortura en spennende mulighet til å bidra inn i dette arbeidet, og ikke minst få muligheten til å vise frem våre gode og sunne produkter, samt den kompetansen vi besitter, sier Hanne Steen.

Besøk nettsiden her: www.sunnerebarn.no