Gå til innhold

PRIORs kyllingskåler bidrar til å gjenvinne 330 tonn plast

PRIOR har endret plasten i alle kylling-skålene og gått over til resirkulert monomateriale. Det betyr at mer enn 330 tonn plast gjøres tilgjengelig for gjenvinning hvert eneste år.

IMG 9829

– PRIOR har i flere år jobbet med å bytte plasten i emballasjen på ferskvare for kyllingfilet, og er nå i mål med å fase ut ikke-gjenvinnbare materialer på forpakningene. Fra å ha 2 ulike plasttyper i en enkelt skål har vi nå én type plast, monoplast, som er tilgjengelig for gjenvinning, sier Siw Dejligbjerg Steen, konserndirektør Hvitt Kjøtt, Egg & Langtidsholdbart i Nortura og øverste leder for PRIOR.

Norturas emballasje må tilfredsstille strenge krav til mattrygghet for å ivareta kravet til kvalitet og holdbarhet på produktet. Forpakninger skal opprettholde kvaliteten på maten, beskytte råvarene mot forurensing og bevare holdbarheten.

– I tillegg må emballasjen tåle transport og håndtering. Det er viktig at emballasjen ikke blir ødelagt slik at vi unngår unødvendig matsvinn, forklarer Steen.

Mer bærekraftig emballasje

PRIOR har en fremoverlent satsing på bærekraft og jobber for at all emballasje skal være designet for materialgjenvinning innen utgangen av 2024.

– Skålene i monoplast er utviklet sammen med ledende leverandører i markedet og tilfredsstiller kravene vi har til emballasje for våre produkter. At PRIOR benytter én type plast, som lar seg resirkulere på en bærekraftig måte er et viktig skritt mot PRIOR og Norturas mål om 100 prosent bærekraftig emballasje på alle produktene våre innen 2030, sier Cecilie Arnesen Hultmann, leder for bærekraft i Nortura.

– Vi er på riktig vei med mer bærekraftig emballasje, men det er en prosess som tar tid fordi vi samtidig gjør en tilpasning av produksjonsutstyr og maskinpark, sier Steen.

Nortura har tatt Plastløftet

Nortura er en av flere bedrifter som har tatt Plastløftet.

– Plastløftet er et viktig initiativ i leverandørindustrien som forplikter leverandørene til bedre valg. Helt konkret betyr det at vi forplikter oss til å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og at vi designer mer av vår emballasje for materialgjenvinning, sier Hultmann.

Plastløftet er etablert av Grønt Punkt Norge og skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Nortura jobber målrettet for å redusere bruken av plast som ikke kan resirkuleres. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter å nå EU sine nye mål for 2025/2030.

Plast og emballasje

Pålegg Foto Pål Engh

Nortura jobber kontinuerlig med å gjøre emballasjen vår mer miljøvennlig, og har satt oss som mål at vår emballasje skal være 100 prosent bærekraftig innen 2030. Vi har blant annet byttet ut deler av plasten på noen av våre produkter med ikke-fossile råvarer og benytter resirkulert plast av plastflasker i flere av våre produkter. Det sparer miljøet for CO2-utslipp.

Les mer...

Vi har tatt Plastløftet

Plastløftet Anne Marit

Det betyr at vi forplikter oss til å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe mer av vår emballasje for gjenvinning.

Les mer...