Gå til innhold

Prior vil gradvis innføre ny kyllingrase i dagligvare

Norske forbrukere er i økende grad opptatt av bærekraftige valg. For å møte forbrukernes ønsker vil Prior sammen med NorgesGruppen introdusere saktevoksende kyllingrase i dagligvarehandelen. Innføringen vil skje gradvis.

Liveche kylling

- Vi har over tid observert at forbrukerpreferansene er i endring, og det er signaler vi tar på alvor. Ved å innføre saktevoksende kylling fra Prior Kyllinggården i dagligvaresegmentet vil forbrukerne få enda flere valgmuligheter når de handler. Vi håper og tror at dette blir tatt godt imot, sier Siw Dejligbjerg Steen, konserndirektør i Nortura og øverste leder for Prior, og kategoridirektør for ferskvare i NorgesGruppen, Vidar Olsen.

Nortura har allerede både saktevoksende og standard kyllingraser i sine produksjoner, men det er første gang Prior Kyllinggården lanserer saktevoksende kyllingrase i dagligvaresegmentet.

- En implementering av saktevoksende kyllingrase vil skje gradvis og hensynta behovet for tilpasning i bransjen. Oppstart hos aktuelle produsenter vil skje i et tempo som er bra for kyllingen, bonden og industrien, sier Siw Dejligbjerg Steen i Nortura.

Det er ventet at de første kyllingene kommer i butikk i 2023.

Norsk kyllingproduksjon holder et høyt internasjonalt nivå uavhengig av rase, fordi norske bønder arbeider i henhold til et strengt regelverk for dyrevelferd. Både saktevoksende og standard kyllingraser møter myndighetenes krav til god dyrevelferd.

Norske kyllingprodusenter har jobbet jevnt med tiltak for å styrke en bærekraftig kyllingproduksjon gjennom flere år, og Nortura/Prior har vært en pådriver i dette arbeidet. Prior tok sammen med NorgesGruppen initiativ til å fjerne Narasin fra kylling-fôret, og bidro til at Norge var først i Europa med dette. Gjennom dialog med avlsselskapene har selskapet også bidratt til å styrke helse- og velferdsegenskaper i avlsmålene.