Gå til innhold

På vei mot et nytt og sterkere Nortura

Norturas omsetning økte med en milliard kroner (4,2 prosent) i 2020. Samtidig styrker lønnsomheten seg med over 100 millioner kroner. Konsernstyret har avsatt 135 millioner kroner til utbetaling av medlemskapital til eierne.

AMP vinter
Anne Marit Panengstuen
Anne Marit Panengstuen, foto: Håkon Sand


- Et solid resultat og en god løypemelding som viser at vi er på vei mot et nytt og sterkere Nortura, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Se konsernsjefens gjennomgang av 2020-resultatet her

Norturas omsetning 2020 ble 24,7 milliarder kroner (23,7) noe som ga et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 859 millioner kroner og en resultatmargin (EBITDA) på 3,5 prosent, opp fra 3,2 prosent året før.

Omsetnings- og resultatutvikling 2020
Omsetnings- og resultatutvikling 2020

- Det har også vært et godt år å være medlem i Nortura. Konsernstyret har i dag avsatt 135 millioner kroner til utbetaling av medlemskapital til våre eiere. Samtidig har Nortura utbetalt 64 millioner kroner mer i tilleggsytelser til våre medlemmer enn året før, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Nøytrale korona-effekter

Gode produktlanseringer og kampanjer har ført til at salget av Gilde og Prior produkter utviklet seg positivt gjennom året. Gilde-salget steg med 4,8 prosent mens Prior solgte 6,8 prosent mer varer enn i fjor. EMV kategorien fortsetter å ta markedsandeler i alle hovedkategorier. Norturas EMV produksjon av rødt kjøtt økte 10,8 prosent. Nortura økte produksjon av EMV produkter i hvitt kjøtt og egg-kategorien med 35,2 prosent.

God samhandling med dagligvare- og industrikunder førte til vekst og positiv utvikling i alle våre kundesegmenter. Unntaket er det viktige markedet for hoteller, restauranter og storkjøkken (HoReCa) som falt 25,9 prosent som følge av restriksjoner som følge av smitteverntiltak i perioden.

- Positive og negative korona-effekter utlikner hverandre. Vi har hatt betydelig økte ekstra kostnader i industrien som følge av smitteverntiltak, samtidig som bunnen falt ut av HoReCa-markedet. Jeg er meget godt fornøyd med våre ansatte og at vi har greid å utnytte vår industrielle fleksibilitet ved å flytte varestrømmen og verdiskapningen fra HoReCa markedet og over til dagligvare og industri, sier Panengstuen.

Ny konsernstrategi

Nortura vedtok i fjor en ny konsernstrategi for 2020-2023. Strategien innebærer blant annet veksttiltak, endringer og tilpasninger i kostnads- og industristrukturen slik at konsernet står sterkere mot konkurrentene og i kampen om hylleplass i butikkene.

I forlengelsen av ny konsernstrategi vedtok konsernstyret en rammeplan for implementering av ny helhetlig industristruktur innen 2024. Nortura har i tråd med planen, flyttet skjæring av gris til Tønsberg og aktiviteten ved slakteriet i Otta til Rudshøgda.

Så langt er det realisert kostnadsbesparelser på til sammen 10,5 millioner kroner som følge av implementering av strukturtiltak på Tønsberg, Rudshøgda og Otta.

I tillegg er det realisert effekter som følge av løpende forbedringstiltak i industrien på 30 millioner kroner.

- Vi er på vei mot å realisere strategien og ny industristruktur og vi får allerede gevinster som følge av tiltakene. Målet er å legge til rette for økt lønnsomhet for våre eiere, råvareproduksjon i hele Norge, bedre vekstvilkår for egg og kjøtt, og et bærekraftig egg- og kjøttsamvirke, sier Panengstuen.

Med ny konsernstrategi, en plan for en ny industristruktur og en vellykket implementering av et nytt ERP-system har Nortura startet på veien mot framtidens egg- og kjøttsamvirke.

Viktig Gilde-avtale med NorgesGruppen

Nortura har gjennom året fortsatt arbeidet med å styrke Gilde og Priors posisjoner. Prior har styrket sin markedsandel i viktige kategorier som ferskt fjærkre, formet og bearbeidet kjøtt, posteier, bacon og farseprodukter. Samlet er volumandelene til Prior stabile i kjøttkategoriene, men med en liten tilbakegang i egg kategorien.

- Vi er godt fornøyde med utviklingen i Prior i året som gikk og særlig med den sterke avslutningen på året. De to siste ukene før jul ble det satt flere salgsrekorder, og i uke 51 satte Nortura ny ukerekord på pakking av egg. Lanseringen av Priors nye julekonsept, «Hvit jul», ble også vellykket, sier Panengstuen.

Det har vært en svakere utvikling for Gilde, som påvirkes hardest fra EMV-konkurransen. To kategorier, fryst bearbeidet kjøtt og spekepølse, har imidlertid utviklet seg særdeles positivt og økt markedsandelene med henholdsvis 3,5 og 0,8 prosentpoeng. Det har også lykkes Gilde å snu den negative salgsutviklingen på kjøttdeig. Markedsandelen økte 0,1 prosentpoeng i fjor.

Ved utgangen av 2020 undertegnet Gilde og NorgesGruppen en avtale som innebærer betydelig økt salg av Gilde kjøttdeig, karbonadedeig og biffer i Meny og Kiwi.

- Vi er utrolig glade for samarbeidet med NorgesGruppen. Dette er en viktig avtale for Gilde og den norske bonden. Avtalen er et lite come-back i butikkhyllene og vi forventer at Gilde øker sin samlede markedsandel fra om lag 24 til 28 prosent i Norge, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Bærekraft

Tiltak for utvikling av en mer bærekraftig produksjon er en sentral driver for Norturas industristrukturprosjekt og konsernstrategi. Tiltakene er hovedgrep for å nå målet om 80 prosent kutt i CO2-utslipp fra veitransport, fase ut alle fossile energikilder fra anleggene våre, redusere matsvinnet ytterligere med 60 prosent, samt innføre bærekraftig emballasje på 100 prosent av våre produkter. Målet er gjennomføring innen 2030.

- Vi har investert i ny teknologi og nye produksjonsprosesser som vil redusere klimaavtrykkene, styrke dyrevelferd og gi våre medlemmer bedre priser for sine råvarer. Et bærekraftig Nortura er vårt licence to operate, sier Panengstuen.

Tiltak som er gjennomført i 2020 er investeringer i ny pakketeknologi som fjerner all hermetikk og reduserer Co2 utslippene med 80 prosent. Prior og Nortura utvikler norsk fôr hvor vi bytter ut importert soya med bærekraftige erter, åkerbønner og raps (proteinkilder til kyllingfôret). Bedre vareflyt og nye transportavtaler bidrar til å realisere målet om å redusere utslippene fra veitransporten med 80 prosent innen 2030.

Nortura arbeider nært med landbruket for øvrig for å implementere tiltak for å redusere klimaavtrykkene også i primærproduksjonen. Nortura har blant annet en sentral rolle i utviklingen av Landbrukets Klimakalkulator.

For ytterligere informasjon

Henrik Frisell, konserndirektør økonomi og finans, mobil 480 48 800

Kjell S. Rakkenes, konserndirektør strategi, rammevilkår og kommunikasjon, 905 52 954