Gå til innhold

Oppdatering på dataangrep

Nortura ble utsatt for et dataangrep 21.desember. Det ble derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner. Nortura har gjennom julen arbeidet med å sikre datasystemene, etablere midlertidige løsninger og startet arbeidet med å gjenopprette det ordinære produksjonssystemet.


Målet er å nærme oss normal produksjon på nyåret.

- Utviklingen av midlertidige løsninger for å motta dyr fra bøndene som skal til slakt, ordrer fra våre kunder og ekspedering av varer ut fra fabrikkene har jevn fremdrift. Arbeidet med å komme i normal produksjon etter data angrepet er omfattende, og det må derfor påregnes uregelmessigheter i den første tiden etter at de midlertidige løsningene settes i drift, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup.

Driftsstatus

På grunn av nyttårsavvikling er det planlagt lav til ingen aktivitet ved våre anlegg denne helgen. Driftsstatusen nedenfor reflekterer arbeidet med utvikling av midlertidige løsninger for slakt, skjæring, produksjon og ekspedisjon.

  • Slakting og skjæring av storfe, småfe og svin: Ingen normal henting av dyr hos bonde for slakt. Slakting og skjæring kraftig redusert, eller innstilt. Framdrift i arbeidet med å etablere midlertidige løsninger for henting av dyr, slakting og skjæring.
  • Slakting og skjæring av kylling og kalkun: Henting av dyr gjennomføres tilnærmet normalt. Slakting og skjæring går som tilnærmet som planlagt. Framdrift av midlertidige løsninger for ordre og ekspedisjon, ustabilitet i leveringssituasjonen.
  • Egg: Mottak av egg og pakkeri fungerer tilnærmet normalt med manuelle løsninger. Framdrift i arbeidet med midlertidige løsninger for ordre og ekspedisjon, noe ustabilitet i leveringssituasjonen kan oppstå.
  • Videreforedling: Aktivitetene går tilnærmet som normalt.
  • Ekspedisjon: Utvalgte varer ekspederes ut til kunde, men situasjonen er utfordrende. Det er etablert midlertidige løsninger for ekspedisjon av lagerført- og produserte varer mot dagligvare og prioriterte kunder i offentlig sektor. Utfordringer med varer i ekstern transitt. Godt samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.
  • Til info: Nortura kan for øyeblikket ikke motta ekstern epost. Nortura anbefaler at forbrukere henvender seg til Gilde, Prior eller Nortura på Facebook Messenger.


Ved pressehenvendelser kontakt pressevakt: 992 93 070 (ikke SMS).