Gå til innhold

Ny slakterlinje ved Nortura Tønsberg i drift

21. September var det offisiell åpning av ny slakterlinje ved Nortura Tønsberg. Dette gjør anlegget til ny hovedpulsåre for svinekjøtt på Østlandet. Det nye anlegget er modernisert og legger til grunn for en mer bærekraftig drift og skaper nye arbeidsplasser i området.

Slaktelinje1

All gris fra Nortura på Østlandet vil nå slaktes på Nortura Tønsberg. Tidligere har slakt vært fordelt mellom Nortura Rudshøgda og Tønsberg. Ved å samle volumet til Tønsberg utnytter man kapasiteten opp imot 95%.

- Tønsberg var allerede et spesialisert svineanlegg med stor skjærekapasitet på gris og er en stor bruker av svineråstoff inn i landets største pølsefabrikk. Ved å spesialisere oss på et sted, har vi også fått gjort større investeringer i teknologi og utstyr, forteller fabrikksjef Therese Ryan

Det siste året har det blitt lagt ned mye arbeid med å gjennomføre prosjektet.

-Vi har jobbet hardt det siste året for å få i gang den nye slaktelinja, med ny avdeling for utnyttelse av biprodukter slik at vi kan utnytte hele dyret enda bedre. Det har krevd mye av dyktige ansatte og leverandører. Vi er veldig stolte over å endelig være i gang og gleder oss til å levere, forteller en stolt fabrikksjef.

Stor teknisk oppgradering

Det har det siste året blitt gjort en stor oppgradering på de eksisterende produksjonslokaler, i tillegg til to større og flere mindre påbygg. Den største oppgraderingen innebærer etablering av nytt produksjonsutstyr med et moderne produksjonsstyrings og -planleggingssystem.

-Prosessene vi gjør her hver dag har et stort energibehov, og det er derfor lagt et betydelig fokus på å redusere energiforbruket og øke energigjenvinningen, forteller Ryan

Ny bygningsmasse er bygget for å ha lang levetid. Arealene får hard påkjenning fra vann, kulde, varme og vaskemidler og derfor er det fokus på robuste og varige løsninger.

-Det er gjennomgående fokusert på miljøtiltak som gir stor gevinst, og som gir bedre energigjenvinning fra tekniske anlegg og bedre styring av tekniske anlegg, sier Ryan

Slaktelinje2

Nye arbeidsplasser til området

Nortura Tønsberg er allerede en av Vestfolds største arbeidsgivere med over 500 ansatte. Den nye slakterlinja har gitt 15 nye årsverk til fabrikken.

-I tillegg er jo ringvirkningene av arbeidet her enormt. Vi har hatt utallige leverandører, entreprenører og fagfolk inne for å arbeide med prosjektet, forteller Ryan

Når anlegget utvides ytterliggere i 2023 planlegges det for økt grad av roboter til å gjøre de tyngste jobbene i det nye slaktelokalet. Dette vil bidra til at tungt fysisk arbeid kan erstattes av maskiner og dermed reduserer risiko for skader hos ansatte. Det vil også gi betydelig bedre HMS.